Ook voor HR is er de Week van de RI&E

Ook dit jaar is er een week van de RI&E. Dit jaar wordt deze actieweek van 21 tot 25 juni 2021 gehouden.  Tijdens deze week staat het belang van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor gezond en veilig werk centraal. Veel werkgevers denken dat arbo een kostenpost is, terwijl het ook veel op kan leveren. […]

Ingrijpende voorstellen om arbeidsmarkt te hervormen

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een sociaal akkoord bereikt dat een drastisch ingreep betekent in de huidige arbeidsmarkt. De SER heeft dit onlangs gepresenteerd. Werkgevers en de vakbonden volgen grotendeels het rapport van de commissie-Borstlap. Opvallend is dat de Vereniging Zelfstandigen Nederland niet betrokken was bij het sociaal akkoord. De voorgestelde ingrepen zijn volgens de sociale […]

218 miljoen euro voor een leer- en ontwikkelbudget

Per 1 januari 2022 komt er jaarlijks 218 miljoen euro beschikbaar voor STAP, Stimulans Arbeidsmarktpositie. STAP is een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget van € 1.000. Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen dit bedrag inzetten voor een opleiding, cursus of training om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook kunnen ze met dit bedrag een traject financieren […]

Werkgever mag thuiswerkers controleren

Er wordt veel thuis gewerkt. De vraag is of de werkgever de thuiswerkers  mag controleren. Onder strikte voorwaarden mag dat. De werkgever moet zich wel aan een aantal spelregels houden. Zo moet hij aantonen waarom die controle nodig is en waarom hij vindt dat het bedrijfsbelang zwaarder weegt dan het recht op privacy van de […]

Online sollicitatie verkort de sollicitatieprocedure

De werving van nieuwe medewerkers verandert. Sinds de coronacrisis vindt recruitment steeds meer online en via video plaats. De gevolgen zijn dat vacatures bij werkgevers gemiddeld 14 dagen korter online open staan. De sollicitatieprocedure gaat sneller. Dit blijkt uit de analyse Jobdigger en Intelligence Group. Zij hebben miljoenen unieke online geplaatste vacatures sinds het eerste […]

Forse toename psychisch verzuim verwacht

Het aantal ziekmeldingen is in de eerste twee maanden van dit jaar gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat was nog voor de corona-uitbraak. Naast het uitblijven van de griepgolf dit jaar is deze daling ook te wijten dat werkgevers en werknemers vaker met elkaar praten om verzuim tegen te gaan. Ook in […]

Werkgever maakt vaker afspraken over thuiswerken

Thuiswerken wordt een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en werknemers maken steeds vaker afspraken over thuiswerken. Dat doen leidinggevenden met individuele medewerkers, maar ook bestuurders maken afspraken via de ondernemingsraad. Ook in de cao staan vaker passages over thuiswerken. Bij alle cao’s die dit jaar ingaan of al zijn ingegaan, is het percentage afspraken over thuiswerken […]

Overheid pakt misbruik coronasteun van bedrijven aan

De overheid heeft deze week de gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van 400 bedrijven die misbruik hebben gemaakt van coronasteunregeling TVL. Dat is de regeling voor een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers.  De TVL wordt verstrekt aan ondernemers en zzp’ers die meer dan 30 procent omzet verliezen en daardoor in de […]

Hoe kun je omgaan met conflicten?

Overal waar mensen samenwonen of-werken ontstaan vroeg of laat conflicten, want er zullen altijd verschillen in macht, belang, stijl en mening ontstaan. Ze horen erbij. Ze zijn ook belangrijk, want ze stimuleren verandering en vernieuwing, vindingrijkheid en creativiteit.  Conflicten verhelderen ook de eigen positie van een persoon of een groep ten opzichte van anderen. Tegelijkertijd […]

Betaald rouwverlof na miskraam

Het kabinet gaat onderzoeken of werknemers het recht moeten krijgen op een paar dagen betaald verlof als ze een doodgeboren kindje of miskraam hebben gehad. Dat heeft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd. In Nederland bestaat zo’n regeling nog niet. In Nieuw-Zeeland wel. Daar is een wet aangenomen waarin geregeld wordt dat […]