Misverstanden rond projectmatig werken

Veel medewerkers willen zo veel mogelijk autonomie in hun werk. Organisaties willen de prestaties kunnen meten. Projectmatig werken komt hieraan tegemoet. Projectmatig werken is populair. Het is een manier om dingen te realiseren, een probleem op te lossen of een idee gestalte te geven. Projectmatig werken is geen garantie voor succes. Er bestaan veel misverstanden […]

Aanvullend partnerverlof pakt slecht uit voor minima

Voor werknemers met een inkomen tot 110% van het minimumloon pakt het partnerverlof slecht uit. Zij zullen dan ook niet of nauwelijks van deze regeling gebruik maken. Het UWV betaalt sinds 1 juli 2021 het extra verlof in de vorm van 70% van het maximum dagloon voor een periode van vijf weken. Modale inkomens houden […]

Flexwerk aan banden

Er is nog geen regering maar wel een aanzet tot een regeerakkoord. Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben deze zomer een discussiestuk schreven dat bol staat van ambities. Onder andere over de arbeidsmarkt. Als het aan de beide bewindslieden ligt kan deze rekenen op een grondige hervorming. Door de lasten op arbeid te verlagen, moet […]

De vaste reiskostenvergoeding vervalt steeds vaker

De vaste reiskostenvergoeding van werkenden staat bij veel organisaties ter discussie. Medewerkers werken sinds de coronacrisis meer thuis en komen minder op kantoor.  Een vijfde van de organisaties in Nederland heeft al afscheid genomen van de vaste reiskostenvergoeding, blijkt uit onderzoek. Dat betekent dat ze de vaste reiskostenvergoeding van 0,19 cent per gereisde kilometer kwijt […]

De andere kant van hybride werken

Hoe gaan we werken na corona? Gaan we weer met z’n allen in de file staan of toch thuiswerken? Vragen waar menig HR-manager grijze haren van krijgt. Uit een recent rapport van het SCP blijkt dat de helft van de 1300 respondenten 40% van de werktijd wil thuiswerken. Zij kiezen dus voor hybride werken. De […]

Concurrentiebeding vaak ten onrechte in arbeidsovereenkomst

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Panteia blijkt dat één op de drie werkgevers een concurrentiebeding standaard opneemt in de arbeidsovereenkomst. Het staat erin, maar werkgevers doen zelden een beroep op het beding. Het concurrentiebeding lijkt meer preventief gebruikt te worden. Volgens de onderzoekers gebruiken werkgevers het beding breed, terwijl dat niet altijd noodzakelijk is. Alleen […]

15000 euro boete voor onzorgvuldige verwerking persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onlangs aan een onderhoudsbedrijf een boete opgelegd van €15.000. Het betreffende bedrijf verwerkte meer persoonsgegevens dan is toegestaan. In het verzuimsysteem noteerde het bedrijf de reden van het ziekteverzuim van de medewerkers. Ziektes, specifieke klachten en pijnaanduidingen werden met naam en toenaam vermeld. Dat mag niet, omdat het bij verzuimgegevens […]

Het ‘andere’ werken met vierdaagse werkweek

Wie durft het aan, vier dagen werken en er vijf betaald krijgen? Volgens een IJslands onderzoek krijg je er gelukkigere en productievere werknemers voor in de plaats. Hoe doe je dat? Het is allemaal niet zo moeilijk. Luscii, een bedrijf dat meetapparatuur ontwikkelt voor de zorg, startte met een proef van drie maanden. Alle medewerkers gingen […]

Aandacht voor aantrekken medewerkers verslapt ondanks krappe arbeidsmarkt

Bijna alle grote sectoren voorzien een toekomst waarin het aantrekken van nieuwe medewerkers ingewikkelder wordt. Opvallend is dat het binden en boeien van nieuwe mensen echter minder hoog op het prioriteitenlijstje staat van HR-professionals, terwijl het UWV en CBS juist berichten over een krapper wordende arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van Performa, Berenschot […]

Uitgangspunten toezicht op privacy

De rol van een functionaris gegevensbescherming (FG) is essentieel voor de bescherming van de persoonsgegevens die een organisatie verwerkt. In de praktijk blijkt het niet vanzelfsprekend dat een FG zijn werk goed kan uitoefenen. De AP ontvangt regelmatig signalen dat FG’s niet of te laat betrokken worden bij plannen waarbij gegevens worden verwerkt, niet de […]