Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

De Ramadan en het werk

Dit jaar start de Ramadan op 22 maart. Het begin en het einde van de Ramadan is afhankelijk van de stand van de maan. Dat betekent dat vastende werknemers pas later in de avond en vroeg in de morgen mogen eten en drinken. Ze kunnen daardoor minder lang slapen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor hun concentratievermogen. De Ramadan kan ook het dag- en nachtritme verstoren. Er moet immers heel vroeg worden opgestaan om voor zonsopkomst te kunnen eten en drinken. De Ramadan duurt 29 à 30 dagen en wordt afgesloten met het Suikerfeest. Werkgevers kunnen hierop inspelen: Praat met elkaar over de ramadan en het werk. De Ramadan mag geen nadelig effect hebben op de werkvloer. Misschien is het verstandig om vrije dagen af te spreken tijdens de vastenmaand met islamitische werknemers. U kunt in die periode de werkzaamheden en werktijden voor de moslimwerknemers aanpassen. Verlang van uw niet vastende […]

De kilometervergoeding gaat ook in 2022 niet omhoog

De brandstofprijzen stijgen maar door. Autorijden wordt daardoor steeds duurder. Medewerkers vragen dan al snel om een hogere kilometer vergoeding dan de € 0,19 die zij krijgen. De kilometervergoeding dekt de kosten bij lange na niet meer. Toch wordt de onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer niet verhoogd. Dat geeft het demissionaire kabinet aan. Een werkgever kan natuurlijk wel meer kilometervergoeding betalen, maar die wordt belast. Geen verhoging De onbelaste kilometervergoeding is al sinds 2006 niet meer geïndexeerd. In die periode is het autorijden wel duurder geworden.  De vraag is waarom de overheid de vergoeding sinds 2006 nooit meer verhoogd heeft. De onbelaste vergoeding blijft hetzelfde, omdat de overheid de belastinginkomsten niet wil missen. Een verhoging van één cent kost de overheid al zo’n 130 miljoen euro aan belastinginkomsten, meldde het ministerie van Financiën aan RTL Z. Prioriteit In sommige cao’s en bedrijfsreglementen is geregeld dat een medewerker meer […]

Heeft u al een snotneusprotocol?

In de herfst neemt het aantal medewerkers met griepverschijnselen toe. Er zullen meer mensen ziek thuis zitten. Volgens verzekeraar Interpolis is van september tot eind oktober het aantal ziekmeldingen met maar liefst 60 procent toegenomen. De vraag is wanneer kunnen snotterige werknemers aan het werk en wanneer niet. Werkgevers zouden met een zogenoemd ‘snotneusprotocol’ hun werknemers duidelijk moeten maken wanneer die wel of niet naar het werk kunnen komen. Daarvoor pleiten arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. De maatregel moet een forse stijging van het aantal griepgevallen en coronabesmettingen en dus ziekteverzuim voorkomen deze herfst en winter. Griepgolf Volgens bedrijfsarts Truus van Amerongen van ArboNed was vorig jaar hierop een uitzondering. “Door alle coronamaatregelen zoals afstand houden en thuiswerken, bleef de griepgolf uit. De verwachtingen voor dit jaar zijn heel anders”, zegt ze in een toelichting. De arbodiensten raden aan de basismaatregelen na te leven om verzuim te voorkomen. “Dus was je […]

De nieuwe regeling voor betaald ouderschapsverlof

Er komt een nieuwe regeling voor betaald ouderschapsverlof. De werknemer moet dit verlof wel opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Een andere voorwaarde is dat de verzorgende ouder tijdens het verlof moet samenwonen met het kind. Bij pleegzorg of adoptie kan de werknemer betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na opname van het kind in het gezin. De werknemer moet het verlof wel opnemen voor de achtste verjaardag van het kind. Voor wie Uw werknemer kan vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen als 1 van de volgende situaties voor hem geldt: De werknemer is de wettelijke ouder. Uw werknemer heeft het kind erkend. Uw werknemer is de pleegzorgouder of adoptieouder. De werknemer woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op. Bijvoorbeeld een familielid of stiefouder. De regeling De regeling houdt het volgende in: Uw werknemer kan maximaal 9 keer het aantal […]

Wat kunnen bedrijven doen aan werkdruk?

Zoals u weet is werkdruk een groot probleem bij veel organisaties. Dat zorgt ervoor dat het ziekteverzuim stijgt. De aanpak van werkdruk vereist maatwerk. Toch is het goed om als organisatie een aantal algemene aandachtspunten in acht te nemen om de problemen zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Bij de aanpak van werkdruk is het aan te raden om vooral rekening te houden met factoren binnen de organisatie. Toch moet u ook kijken naar de omstandigheden van de werknemer zelf. Er is van alles mogelijk om de werkdruk te verminderen. Hier volgen enkele aandachtspunten: Pik als manager of HR de signalen vroegtijdig op. Let op extreme vermoeidheid, ziekteverzuimcijfers, te veel overwerk of deadlines die werknemers steeds niet halen. Bespreek de werkdruk regelmatig in overleggen. Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen, zodat werknemers weten wat er verwacht wordt. Zorg voor duidelijke arbeidsvoorwaarden. Onduidelijkheid op het gebied van tijdelijke contracten of flexibele […]

Het einde van de kantoortuin?

Welke lessen kunnen we trekken na anderhalf jaar thuiswerken nu organisaties langzaam hun deuren weer openen. Voor de pandemie mocht ongeveer 45% van de werknemers niet op regelmatige basis thuiswerken. Nu is 80% van mening dat regelmatig thuiswerken wel mogelijk is. Welke veranderingen verwachten we nu flexibel werken een blijvertje lijkt. Werken op afstand In de eerste plaats zullen organisaties die thuiswerken toestaan hun werkmodellen opnieuw tegen het licht moeten houden. Mede gelet op de werkomstandigheden en de gezondheid van thuiswerkende werknemers. Uit onderzoeken blijkt dat ruim een derde langere dagen maakt en bijna de helft geeft aan dat thuiswerken invloed heeft op de mentale gezondheid. Sociale interactie is en blijft belangrijk, dat is makkelijk te regelen door regelmatig kantoordagen in te gelasten. Het is moeilijker om de uren van de thuiswerkers in de gaten te houden. Dat zal voorlopig nog een uitdaging blijven voor HR. Einde van de kantoortuin […]

Waar moet HR rekening mee houden in 2022?

Het demissionaire kabinet kan geen nieuw beleid maken. Er wordt gewacht op een nieuwe regering. Toch zijn er enkele voornemens voor 2022. Het is voor HR goed om te weten wat er volgend jaar verandert. Een overzicht van de regelingen: Thuiswerkvergoeding Vanaf 2022 kunnen werkgevers makkelijker een belastingvrije thuiswerkvergoeding verstrekken aan hun werknemers, dankzij een nieuwe gerichte vrijstelling in de Werkkostenregeling. Deze onbelaste vergoeding is gemaximeerd tot € 2 per dag, de zogeheten Nibud-norm. De thuiswerkvergoeding gaat hiermee niet meer af van de zogenaamde vrije ruimte. Dat blijkt uit de belastingplannen voor 2022, die het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag. Bij een onbelaste thuiswerkvergoeding is het aantal dagen van belang. Zodra werkgever en werknemer afspreken dat er meer dan 128 dagen wordt thuisgewerkt, dan mag de werkgever de werknemer een vaste, onbelaste thuiswerkvergoeding voor het hele jaar verstrekken. Deze aantallen gelden voor medewerkers die fulltime werken. Voor parttime is dat […]

Vrouwenquotum wettelijk vastgelegd

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de wetswijziging die een evenwichtiger verhouding afdwingt tussen mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven. Dit vrouwenquotum betekent dat grote nv’s en bv’s worden verplicht om ‘passende en ambitieuze streefcijfers’ te publiceren over de verhouding tussen mannen en vrouwen in de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de hoogste laag van leidinggevenden. Deze bedrijven moeten dit rapporteren aan de SER. Als een bedrijf de gestelde doelen niet haalt dan moet het bedrijf daarvoor de reden opgeven. De wetswijziging vloeit voort uit het SER-advies ‘Diversiteit in de top: tijd voor versnelling’ uit 2019. Evenwichtige samenstelling De raad van commissarissen van een beursgenoteerde onderneming moet voor tenminste een derde uit mannen en voor een derde uit vrouwen bestaan. Het aantal het aantal vrouwelijke commissarissen in het Nederlandse bedrijfsleven loopt nog altijd achter. Sommige bedrijven moeten werk maken om dit vrouwenquotum te […]

13 tips voor het beoordelingsgesprek

Goed voorbereid aan de slag Veel organisaties hebben een ‘ontwikkel- en beoordelingscyclus’. Daarmee koppelen ze de bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen aan de individuele doelstellingen van de werknemers. In twee of drie soorten gesprekken maken werkgever en werknemer hier afspraken over. Voorbereiden Het beoordelingsgesprek is het laatste gesprek in de ‘ontwikkel- en beoordelingscyclus’. Het functioneren van de medewerker tijdens het afgelopen jaar wordt beoordeeld en besproken. De afspraken uit het doelstellings- of functioneringsgesprek en het voortgangsgesprek zijn het uitgangspunt voor het beoordelingsgesprek. Hoe duidelijker de doelen en afspraken zijn, hoe minder verrassingen dit gesprek nog op zal leveren. Toch is het verstandig om dit gesprek goed voor te bereiden, want er hangt veel vanaf. Let daarbij op de volgende 13 punten: Voor het gesprek Denk goed na over de te bereiken doelen en resultaten. Wat is er afgesproken en is dat ook gehaald? Als het goed is, staan de afspraken op papier. […]

Geen anderhalve meter afstand meer

Vanaf zaterdag 25 september 2021 hoeven Nederlanders geen anderhalve meter afstand meer te houden. Wel moet op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs worden getoond; bijvoorbeeld in de horeca, de bioscoop en het theater, maar niet op het werk. Een grote meerderheid van de werkgevers vindt het onwenselijk dat ze de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van de werkomgeving. Vaccinatiestatus Zeven op de tien werkgevers wil weten wat de vaccinatiestatus van het personeel is. Ruim 80% van die groep wil de vaccinaties ook laten registeren. Bijna alle werkgevers (93%) willen maatregelen treffen voor niet-gevaccineerden, zoals een verplichte coronatest, extra beschermingsmiddelen op de werkvloer of verplicht 1,5 meter afstand houden. Een heel klein deel van de werkgevers (8%) vindt dat niet vaccineren tot ontslag zou moeten leiden. Dat blijkt uit een enquête van de werkgeversvereniging AWVN onder 600 leden. Privacy Volgens de AWVN moet […]

Stuur een e-mail

Bel mij: