Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Stappenplan voor strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid is een instrument dat u helpt om de doelstellingen in de organisatie te behalen. Door middel van dit personeelsbeleid kunnen organisaties beter inspelen op veranderingen in de toekomst. Het is hierbij belangrijk dat er inzicht is in de veranderingen van de markt en samenleving en wat dat betekent voor uw personeelsbeleid. Welke kansen en uitdagingen zijn er en hoe kunt u als organisatie hiermee proactief omgaan? Welk en hoeveel personeel heeft u nodig om de kansen te benutten? Als u aan de slag wilt met strategisch personeelsbeleid hebben we hieronder een stappenplan gemaakt.

shutterstock 261505319
Stappenplan voor strategisch personeelsbeleid 2

Stap 1: Maak een strategische verkenning

Start met een werkgroep waarin HR, leidinggevenden, directie en/of de OR zitting hebben. Bespreek hoe staat het met het huidige personeelsbeleid? Sluit het aan bij de doelen en missie van uw organisatie? Hoe ziet het personeelsbestand eruit (fulltimers, parttimers, vacatures, zzp-ers, opleidingsniveau, verloop, enz)? Staat hierover iets in de cao? Bekijk vooral succesvolle voorbeelden van andere organisaties.

Stap 2: Doelen stellen

Formuleer een visie. Bepaal wat u wilt bereiken met strategisch personeelsbeleid. Wat moeten medewerkers kunnen om in de toekomst goed te kunnen functioneren? Wilt u de huidige medewerkers extra begeleiden of scholen? Wat betekent het strategisch personeelsbeleid voor werving en selectie? Wat heeft prioriteit? Leg de doelen vast. Kijk daarbij ook of er middelen om te investeren in strategisch personeelsbeleid beschikbaar zijn.

Stap 3: Vertaling naar de praktijk

Om strategisch personeelsbeleid tot een succes te maken, moet het goed aansluiten bij uw praktijk. Voorbeelden van strategisch personeelsbeleid zijn onder andere nieuwe manieren van werving en selectie, het bij- en omscholen van personeel (wat leidt tot duurzame inzetbaarheid), digitalisering, automatisering, robotisering, het aanpassen van arbeidsvoorwaarden. Maak en keuze en bedenk welke tools in uw organisatie nodig zijn. Voorbeelden van tools zijn assessments, scholingsprogramma, loopbaanchecks en capaciteitenonderzoeken. Maak een inventarisatie van de kosten.

Stap 4: Implementatie

Om van strategisch personeelsbeleid een succes te maken, moet u goed nadenken over de implementatie op de werkvloer. Veel aandacht voor de doorwerking in de praktijk en de realisatie van de doelen. Hanteer voor de realisatie van de doelen een cyclische werkwijze (plan-do-check-act). Zorg dat er duidelijke verantwoordelijken zijn voor de implementatie. Blijf met de medewerker en leidinggevenden in gesprek. Zo creëert u draagvlak. Bovendien ontstaat er bij de medewerker ook het besef dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Het voeren van feedback gesprekken zijn hierbij van belang.

Stap 5: Evaluatie

Evalueer regelmatig en stuur bij waar het nodig is. Door te evalueren bewaakt u niet alleen de voortgang, maar u kunt, als het nodig is, ook weerstanden wegnemen. Bied waar nodig ook (extra) leer- en ontwikkeltrajecten aan. Denk bijvoorbeeld aan het aanleren van nieuwe competenties voor toekomstige functies.

Stap 6: Nazorg

Werken aan personeelsbeleid is geen project, maar een constant proces. Zolang de ontwikkelingen in snel tempo opvolgen, veranderen ook de behoeften van werkenden en de eisen aan de organisatie. Als u ideeën wilt opdoen hoe u aan de slag kunt blijven met personeelsbeleid volg dan de cursus HR en strategisch personeelsbeleid.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: