Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Tekorten op de arbeidsmarkt verwacht

De economie groeit hard en dat heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) constateert dat de werkgelegenheid groeit en de werkloosheid daalt. De jeugdwerkloosheid daalt het hardst. Met gemiddeld 8,4% in het 3de kwartaal van 2017 is de jeugdwerkloosheid nog steeds hoger dan die van de andere leeftijdscategorieën. Vooral laagopgeleiden hebben vaker met werkloosheid te maken (12%) dan middelbaar (6,2%) en hoogopgeleide (5,5%) jongeren.  Er worden tot in ieder geval 2022 grote tekorten op de arbeidsmarkt verwacht. Daarnaast gaan grote groepen werknemers met pensioen. Hierdoor is er vooral aan technici en zorgpersoneel gebrek. Het wordt voor veel organisaties lastig om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken.

Veel mensen nodig

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft haar voorspellingen ten aanzien van de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep geactualiseerd. Het ROA voorziet een werkgelegenheidsgroei (uitbreidingsvraag) van gemiddeld 1% per jaar tot 2022. Dit zijn zo’n 520.000 extra werkenden over zes jaar. Het ROA verwacht verder 2,1 miljoen baanopeningen de komende zes jaar, waarvan bijna driekwart (1,5 miljoen) door vervangingsvraag als gevolg van wisselingen van beroep, tijdelijke uitstroom en pensionering.

Niet meteen loongroei

Het herstel van de economie gaat niet automatisch gepaard met stijgende lonen. Het ROA constateert dat de relatie tussen de netto arbeidsmarktparticipatie en het gemiddelde bruto uurloon – een indicatie hoe de arbeidsmarkt tijdens de crisis is omgegaan met de afname van de vraag naar arbeid – verschilt namelijk aanzienlijk tussen laag-, middelbaar en hoogopgeleiden. Zo groeide tussen 2014 en 2016 de netto arbeidsmarktparticipatie voor laagopgeleiden sinds de crisis weer, maar daalde het gemiddelde uurloon voor deze groep verder met 2,5%. Het gemiddelde bruto loon voor middelbaar opgeleiden stagneerde gedurende deze periode ondanks een vergelijkbaar herstel van de werkgelegenheid. Het gemiddelde bruto uurloon nam wél toe voor hoogopgeleiden, terwijl de netto arbeidsmarktparticipatie van deze groep, net zoals tijdens de economische crisis, ongewijzigd hoog bleef. Scholen is dus goed voor het salaris en voor het vinden van een baan.

Verschillen per groep

De relatie tussen de werkgelegenheid en loongroei verschilt bovendien ook per beroep. De beroepen in de sectoren zorg en welzijn kenden zowel een positieve werkgelegenheidsgroei als een groei van het bruto uurloon tussen 2009 en 2016, terwijl diezelfde werkgelegenheidsgroei bij de creatieve en taalkundige beroepen gepaard ging met een loondaling. Opmerkelijk is dat de ICT beroepen de sterkste stijging laten zien in de werkgelegenheid, terwijl de lonen tussen 2009 en 2016 nauwelijks zijn veranderd.

HR aan zet

Het is voor HR van belang dat u goed kijkt naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in relatie met uw organisatie. Begin tijdig met werven van personeel als u vacatures verwacht. Investeer daarnaast in uw organisatie. Zorg dat u een aantrekkelijke organisatie bent voor werkzoekenden. Investeer tijdig in scholing zodat werknemers breder inzetbaar zijn. Lees verder onze tips om personeel te behouden.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: