Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Heeft u uw opleidingsdoelen helder?

HR heeft in de ene organisatie een grote en in een andere organisatie een kleine betrokkenheid bij het opleidingsbeleid. Van belang zijn altijd de opleidingsdoelen. In een opleidingsplan of project horen ze centraal te staan. Ze geven aan waarom een opleiding wordt ingekocht, ontwikkeld en/of uitgevoerd, wat het leerresultaat moet zijn en hoe de opleiding er uit ziet. Aan de hand van doelen kunt u gericht de opleiding bespreken. De doelen hebben voor HR, de cursusleider en de cursisten verschillende functies, namelijk:

  1. U kunt als opdrachtgever na gaan of de leer­doelen van de opleiding  in overeenstem­ming zijn met de doelen van de orga­nisatie.
  2. Goede leerdoelen bevorderen het beslissingspro­ces rond opleiden en kunnen de positie van de opleider verstevi­gen.
  3. Ze geven de opleider duidelijke richtlijnen wat wel en wat niet moet worden behandeld, in welke volgorde en hoe diepgaand. Ze maken het voor de cursusleider bij de uitvoering van de opleiding makkelijker om de rode lijn te bewaren en duidelijk te maken aan de deelnemers van de cursus.
  4. Heldere doelen geven de deelnemers houvast. Zij weten beter wat hen te wachten staat en wat er verwacht wordt. Dat is vaak motiverend voor de deelnemers.
  5. De doelen geven u richting bij de evaluatie. Zijn door de opleiding de doelen gerealiseerd?

Aandachtspunten

Als u opleidingsdoelen gaat formuleren dan kunt u gebruik maken van de volgende vijf aandachtspunten:

  1. De doelen zijn meetbaar en specifiek.
  2. Formuleer uw doelen in termen van waarneembaar cursistengedrag.
  3. Gebruik bij de formulering een eenduidig werkwoord dat de te leren kennis of handeling omschrijft. Dus niet een verschillende beschrijving van het doel.
  4. Sommige werkwoorden zijn minder geschikt omdat het in te sterke mate van de beoordelaar afhangt welke betekenis eraan gegeven wordt. Ze zijn zo niet goed toetsbaar. Kennis hebben in …  of inzicht hebben in ..  zijn bijvoorbeeld te algemeen. Betere woorden zijn: noemen, opzoeken, kunnen formuleren.
  5. Het opleidingsdoel moet ook de inhoud specificeren. Bijvoorbeeld: de deelnemer noemt (werkwoord) drie manieren hoe het ziekteverzuim aangepakt kan worden (inhoud).

 

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: