Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

De casemanager

 

De casemanager is een relatief nieuwe speler in het veld van verzuim en re-integratie, maar wel een belangrijke. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht elke werkgever om in de 8ste ziekteweek een casemanager aan te wijzen zodra er sprake is van (dreigend) langdurig verzuim. Hij of zij heeft als taak het langdurig verzuim te begeleiden en te bewaken om zo effectieve re-integraties te realiseren en onnodig hoge kosten en sancties te voorkomen. In deze checklist zetten we alles rondom de casemanager op een rij.

1 Wat is casemanagement?
De term casemanagement komt uit de gezondheidszorg. Casemanagement werd daar ingevoerd als instrument om de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren. De casemanager is degene die de specifieke zorgbehoefte in kaart brengt. In de re-integratiewereld is de casemanager sinds een aantal jaren in gebruik. Casemanagement is in het leven geroepen als een hulpmiddel dat een bijdrage kan leveren aan het beheersbaar maken van verzuim in organisaties. Er zijn een drietal taakgebieden bij casemanagement, namelijk procesmanagement, procesbegeleiding en beleidsadvisering. Bij procesmanagement stuurt de casemanager de re integratieprocessen. Bij procesbegeleiding gaat het om aandacht en coaching van de verzuimende werknemer. Bij beleidsadvisering geeft de casemanager advies. Hij heeft immers ervaring met geslaagde en mislukte re-integratietrajecten.

2. Het wettelijk kader
De Wet verbetering poortwachter vormt voor de casemanager het belangrijkste juridische kader. De werkgever moet een plan van aanpak opstellen om een zieke werknemer te laten re-integreren. Dit plan wordt in overleg met de werknemer opgesteld. De werkgever betaalt 2 jaar 70% van het loon door. De Wet verlenging loondoorbetaling zorgt ervoor dat de werkgever langer het loon van de zieke werknemer door moet betalen als er geen of een slecht plan van aanpak is. Hij moet hieraan meewerken. Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever zoeken naar passend werk binnen of buiten de eigen organisatie. Dit staat in artikel 7:658a lid 1 van het Burgerlijk wetboek. De werknemer is vervolgens verplicht om het passende werk te aanvaarden.

3. Randvoorwaarden voor gezond werken
Het verzuimbeleid richt zich erop arbeidsomstandigheden en verzuim aan elkaar te koppelen. De casemanager kan nog zo veel doen , maar als er geen bredere integrale aanpak is dan mislukt de re-integratie waarschijnlijk. Van belang is in ieder geval om maatregelen te nemen om verzuim te beperken, maar dan bent u er nog niet. Versterk ook de energiebronnen op het werk. Hoe krijgen mensen plezier in het werk? Reduceer stresstoren in de organisatie die verzuim in de hand werken of werkhervatting bemoeilijken. Dat kan bijvoorbeeld de slechte relatie met de leidinggevende of de hoge werkdruk zijn. Verhoog daarnaast de weerbaarheid van de medewerker door bijvoorbeeld bijscholing of loopbaanontwikkeling. Als de randvoorwaarden goed zijn kan de casemanager mensen succesvol laten re-integreren.

4. Wie wordt casemanager?
Meestal wordt eenvoudigweg vastgesteld dat de leidinggevende de casemanager is. Die kent de medewerker, het werk en de mogelijkheden van de afdeling. Vaak gaat dit goed. Maar bij moeilijke of gecompliceerde ziektegevallen is die zekerheid er minder. Er zijn veel verschillende soorten casemanagers mogelijk. Mensen met kennis van het bedrijf, mensen met inhoudelijke kennis. Mensen die goed kunnen regelen. Mensen die het vertrouwen genieten van alle betrokkenen. Ze komen van binnen, of ze komen van de arbodiensten of re-integratiebedrijven. Welke is in welk geval het best? En hoe bereik je dat de werknemer, die het overigens volgens de Wet Poortwachter wel eens moet zijn met de keuze (een casemanager wordt in overleg gekozen), het best wordt geholpen?
Tip: Zorg dat de casemanager een helder beeld heeft van de diverse partijen waar hij mee te maken heeft. De belangrijkste zijn de zieke werknemer, de opdrachtgever (HR?), de beslisser (de leidinggevende) en de leverancier van informatie (de bedrijfsarts bijvoorbeeld).

5. De rollen van de casemanager
De casemanager heeft verschillende soorten rollen. Hij is voorlichter, want hij geeft informatie aan leidinggevende en medewerker over wettelijke procedures en rechten en plichten van leidinggevende en werknemer. Daarnaast adviseert hij de leidinggevende en zieke werknemer, maar ook de organisatie. Hij kan ook bemiddelen als er conflicten dreigen. Verder is hij voortgangsbewaker. Hij coördineert en bewaakt van de in het plan van aanpak afgesproken activiteiten en de evaluatiemomenten. Daarmee is de casemanager soms ook een controleur of iedereen zich aan de afspraken houdt. Tot slot is hij een netwerker die zorg draagt voor een optimale communicatie en afstemming tussen alle betrokkenen bij de re-integratie.

Meer weten over de aanpak van ziekteverzuim? Volg dan een cursus.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: