Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Een aanstellingskeuring voor de sollicitant?

Tijdens de sollicitatiegesprekken moet een kandidaat uit eigen beweging aangeven of hij vanwege medische beperkingen de functie niet naar behoren kan vervullen. Daar vertrouwen veel werkgevers niet op. U mag niet naar de gezondheid van de kandidaat vragen. Toch gebeurt dat regelmatig tijdens de sollicitatiegesprekken. Ook in sollicitatieformulieren en in psychologische tests staan vaak gezondheidsvragen. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) ziet gebrek aan kennis als voornaamste oorzaak. Voorzitter Han Anema schrijft dit in zijn voorwoord van het jaarverslag. Wie een goede reden heeft om te willen weten of een sollicitant in goede gezondheid is, kan de kandidaat vragen een aanstellingskeuring te ondergaan. Aan deze keuring zijn strenge voorwaarden verbonden. Alleen als er speciale functie-eisen zijn dan mag een aanstellingskeuring worden aangevraagd. Dat is het geval als de functie waar naar is gesolliciteerd risico’s kan opleveren voor de eigen gezondheid of veiligheid van anderen. Denk bijvoorbeeld aan brandweermannen, piloten of politie-agenten.

Rol bedrijfsarts en OR

U bent verplicht om schriftelijk advies te vragen aan de bedrijfsarts of een aanstellingskeuring voor een bepaalde functie terecht is. Als de bedrijfsarts hierover positief adviseert, is een keuring rechtmatig. Een aanstellingskeuring mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bedrijfsarts. Na een positief advies moeten de volgende punten schriftelijk worden vastgelegd: de functie-eisen, het doel van de keuring, de specifieke gezondheidsvragen en de medische onderzoeken. Ook moet de OR of PVT instemmen met het keuringsbeleid.

Rechten kandidaat

De kandidaat heeft verschillende rechten. Hij moet weten waar hij aan toe is. In de vacaturetekst voor de functie moet al zijn opgenomen dat een aanstellingskeuring onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure. Voorafgaande aan de keuring moet u aangeven waarom de keuring plaatsvindt en wat de bedrijfsarts precies gaat onderzoeken. U moet er ook op wijzen dat de kandidaat niet verplicht is om mee te werken en dat het ook niet verplicht is om de uitslag van de keuring met de werkgever te delen. Ook moet gemeld worden dat de kandidaat het recht heeft om een herkeuring aan te vragen als hij/zij het niet eens is met het resultaat van de keuring. Tot slot moet u de kandidaat er op attenderen dat het mogelijk is om bij de CKA een klacht in te dienen. Ook ondernemingsraden, werkgevers en keuringsartsen kunnen terecht bij deze commissie wanneer zij denken dat de regels zijn geschonden.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: