Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Aandachtspunten bij collectief ontslag

Bij een reorganisatieproces zijn er verschillende zaken waar u rekening mee moet houden. De impact van een reorganisatie is voor betrokkenen soms groot. Vooral als er ontslagen vallen. Als u van plan bent om binnen 3 maanden ten minste 20 werknemers  in een werkgebied te ontslaan dan is er sprake van collectief ontslag. Het ontslag hoef niet gedwongen te zijn. Ook ontslagen met wederzijds goedvinden tellen mee. Voor collectief ontslag zijn er verschillende regels waar u rekening mee moet houden.  Als u 20 of meer werknemers wilt ontslaan moet u dit melden bij de vakbonden en het UWV. Als u dit niet doet dan kan dat leiden tot vernietiging van het ontslag. Dit moet u dus niet vergeten te doen.

Vakbonden

Als u met de vakbonden in gesprek bent, zal het overleg in ieder geval gaan over of u het collectief ontslag kunt voorkomen of het aantal ontslagen kunt verminderen. Ook zal de vakbond van u willen weten of u de gevolgen van het collectief ontslag kunt verzachten. Zij zullen aandringen op een sociaal plan. Als u met de vakbond geen afspraken kunt maken over een sociaal plan dan kunt u ook met de ondernemingsraad een sociaal plan afsluiten. Vergeet in ieder geval niet om de ondernemingsraad (OR) te informeren. De OR heeft op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden namelijk adviesrecht als u wilt reorganiseren.

Afspiegelingsbeginsel

U kunt niet willekeurig werknemers ontslaan. Bij collectief ontslag bepaalt het zogenaamde afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. U deelt uw werknemers met gelijke functies in leeftijdsgroepen in. Wie binnen een leeftijdscategorie als laatste in dienst is gekomen, krijgt als eerste ontslag. Met de Afspiegelingstool van UWV kunt u de volgorde bepalen. U kunt ook zelf een indeling maken.

UWV

U moet het collectief ontslag ook melden bij het UWV. Als u dat gedaan hebt dan neemt het UWV uw verzoek in behandeling. Het UWV controleert of u voldoet aan de wettelijke eisen om uw werknemer te ontslaan (redelijke grond, herplaatsing). Als het UWV niet akkoord gaat, mag u uw werknemer niet ontslaan. U kunt dan de kantonrechter inschakelen. Een maand na de melding van het voornemen tot collectief ontslag kunt u de arbeidsovereenkomsten pas opzeggen of ontbinden. Verklaren de vakbonden schriftelijk dat zij zijn geraadpleegd en dat zij akkoord gaan met de ontslaggolf. Dan geldt die termijn niet.

Meer weten

Als u meer wilt weten over reorganisaties en een sociaal plan volg dan de cursus HR en reorganisatie. In een dag praten we u bij.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: