Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Wetsvoorstel verbetert positie klokkenluiders

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de positie van klokkenluiders te verbeteren. Het voorstel implementeert de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders. Hierdoor krijgen klokkenluiders die een vermoeden van een misstand melden betere bescherming. Melders die benadeeld zijn hoeven straks bijvoorbeeld niet meer aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De bewijslast verschuift naar de werkgever. Die zal moeten aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft. Het wetsvoorstel wijzigt  ook de naam van de wet. De huidige Wet Huis voor klokkenluiders zal Wet bescherming klokkenluiders gaat heten.

Beschermde personen

Er zijn nog meer wijzigingen met de Wet bescherming klokkenluiders. De kring van beschermde personen wordt uitgebreid. De wet beschermt niet alleen werknemers en ambtenaren. Ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten krijgen bescherming. Iedereen die in het kader van zijn of haar werkzaamheden op een misstand of inbreuk op het recht van de Europese Unie stuit, deze op redelijke gronden meldt en naar aanleiding daarvan wordt benadeeld, wordt straks beschermd.

Meldprocedure

Daarnaast moeten interne meldprocedures van werkgevers aan strengere eisen gaan voldoen. Bevoegde autoriteiten zoals het Huis voor klokkenluiders kunnen meldingen ontvangen en onderzoeken. Zij kunnen ook maatregelen nemen naar aanleiding van een melding van een schending van het recht van de Europese Unie. Het Huis voor klokkenluiders helpt bij het voorbereiden van de nieuwe meldautoriteiten op de implementatie van de EU-richtlijn.

Het wetsvoorstel wordt openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Huis voor de klokkenluiders

HRM Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: