Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Waar moet HR rekening mee houden in 2022?

Het demissionaire kabinet kan geen nieuw beleid maken. Er wordt gewacht op een nieuwe regering. Toch zijn er enkele voornemens voor 2022. Het is voor HR goed om te weten wat er volgend jaar verandert. Een overzicht van de regelingen:

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 2022 kunnen werkgevers makkelijker een belastingvrije thuiswerkvergoeding verstrekken aan hun werknemers, dankzij een nieuwe gerichte vrijstelling in de Werkkostenregeling. Deze onbelaste vergoeding is gemaximeerd tot € 2 per dag, de zogeheten Nibud-norm. De thuiswerkvergoeding gaat hiermee niet meer af van de zogenaamde vrije ruimte. Dat blijkt uit de belastingplannen voor 2022, die het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag.

Bij een onbelaste thuiswerkvergoeding is het aantal dagen van belang. Zodra werkgever en werknemer afspreken dat er meer dan 128 dagen wordt thuisgewerkt, dan mag de werkgever de werknemer een vaste, onbelaste thuiswerkvergoeding voor het hele jaar verstrekken. Deze aantallen gelden voor medewerkers die fulltime werken. Voor parttime is dat een afgeleide daarvan. De 128-dagenregeling geldt ook al voor de vaste reiskostenvergoeding.

Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP)

Vanaf 1 maart 2022 is voor elke werknemer jaarlijks een budget beschikbaar van € 1.000 voor scholing en ontwikkeling. Dat bedrag kunnen ze zelfstandig zonder bemoeienis van de werkgever aanvragen bij UWV.
Werkzoekenden kunnen eenzelfde bedrag inzetten om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren door omscholing of het volgen van extra opleidingen.
Vanaf 1 maart 2022 is het STAP-budget aan te vragen bij het UWV.

Bijtelling lease-auto

In 2022 wordt de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s met 4% verhoogd tot 16% over de cataloguswaarde tot €35.000. Boven de €35.000 wordt de fiscale bijtelling 22%. De bijtelling voor elektrische auto’s wordt jaarlijks verhoogd tot in 2026 de bijtelling voor alle auto’s gelijk is, namelijk 22%.

Vrouwenquotum

Vanaf 1 januari 2022 is er een vrouwenquotum voor grote bedrijven. Hierdoor moet er  evenwichtiger verhouding komen tussen mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven. Dit vrouwenquotum betekent dat grote nv’s en bv’s worden verplicht om ‘passende en ambitieuze streefcijfers’ te publiceren over de verhouding tussen mannen en vrouwen in de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de hoogste laag van leidinggevenden. Minimaal een derde van de commissarissen moet vrouw zijn.

Sneller in de OR

Vanaf januari 2022 kunnen werknemers al na drie maanden in dienst stemmen én zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voorstellen van de Commissie Bevordering Medezeggenschap om de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aan te passen meegenomen in de Verzamelwet 2022. Met de aanpassingen wordt het voor flexibele medewerkers, zoals gedetacheerden en payrollers, makkelijker om deel te nemen aan de ondernemingsraad. Op dit moment kunnen werknemers die zes maanden in dienst zijn stemmen voor de OR (actief kiesrecht) en na twaalf maanden zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Beide termijnen worden dus verkort tot drie maanden.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 zijn de eerste negen weken betaald van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof. Beide ouders krijgen een uitkering van het UWV ter hoogte van 50% van hun dagloon, maar niet meer dan 50% van het vastgestelde maximum dagloon van € 225,57.

Meer weten over arbeidsrechtelijke regelingen? Volg de cursus Actualiteiten van het arbeidsrecht en u bent in één dag op de hoogte van de nieuwste regelingen.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: