Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Naar een eerlijker sollicitatieprocedure

Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers gaat het er niet altijd eerlijk aan toe. Niet iedere sollicitant heeft namelijk even veel kans op de arbeidsmarkt. Een eerlijke sollicitatieprocedure draagt bij aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Van Ark wil werkgevers verplichten om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. Er komt een wetswijziging aan waarin de Inspectie SZW op termijn bevoegd is om hierop toe te zien.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW is, vooruitlopend op de wetsaanpassing, van start gegaan met verkennende inspecties bij werkgevers en intermediairs. Uit een eerste pilot van de Inspectie SZW met mystery call–onderzoek onder niet-leden van de brancheorganisaties ABU of NBBU blijkt dat 40% van de uitzendbureaus meeging in een verzoek van de fictieve werkgever met expliciete discriminatie op grond van afkomst. De Inspectie zet de verkennende inspecties de komende tijd voort. De inspectie kijkt dan ook naar andere werkgevers, websites en online dienstverleners.

Onderzoek

Er is een onderzoeksprogramma gestart om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Hierin werken onder andere TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen. Het onderzoek richt zich op het voorkomen van (onbewuste) vooroordelen bij werving en selectie en het toepassen van effectieve maatregelen door werkgevers.

Tips

Als u met een eerlijkere sollicitatieprocedure aan de slag wilt dan hebben we 10 tips voor u op een rij gezet.

  1. Standaardiseer de procedure, zodat willekeur lastiger wordt. HR kan hierin het voortouw nemen.
  2. Kijk bij het vinden van nieuwe werknemers niet alleen naar wie iemand is, maar kijk verder naar wat iemand kán.
  3. Voer de gesprekken met meerdere mensen.
  4. Gebruik de werving- en selectiegids. Deze gids helpt bij het bepalen van de eisen die aan sollicitanten worden gesteld en bij het vormgeven van de wervings- en selectieprocedure.
  5. Maak je selectiecommissie divers.
  6. Gebruik de sollicitatiecode van het NVP.
  7. Zorg dat de stappen en beslissingen tijdens het wervings- en selectieproces geregistreerd worden.
  8. Check als HR altijd de uitkomsten van het wervings- en selectieproces. Houd bij wie in welke fasen wordt geselecteerd. En wie de uitkomsten hiervan toetst.
  9.  Volg de training Selectiegesprekken voeren om objectiever vragen te stellen en te kunnen selecteren op competenties.
  10. Via de website Verderkijkers.nl kunnen werkgevers zelf eenvoudig kennis opdoen over het voorkomen van discriminatie en het stimuleren van inclusie op de werkvloer.

Wilt u aan de slag met werving en selectie, volg dan de Training Selectiegesprekken voeren.

Bron: ministerie van SZW

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: