Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Wel of geen reden voor ontslag?

Onlangs ontsloeg Van der Valk Hotel Hoorn een werknemer op staande voet. Hij had twee drankjes gratis weggegeven. Van der Valk vond dit diefstal. Het personeelsreglement van de hotelketen was hier duidelijk over. Het weggeven van gratis drankjes leidt tot ontslag op staande voet. De rechter van Rechtbank Noord-Holland was het hier niet mee eens. Het weggeven van de drankjes was niet voldoende om te kwalificeren als dringende ontslagreden. Het ontslag werd ongedaan gemaakt. De werknemer had immers zelf geen goederen meegenomen en had bovendien voorheen altijd naar behoren gefunctioneerd.

Ontslag op staande voet

De vraag is wanneer u iemand op staande voet kunt ontslaan? U moet hard kunnen maken dat er een dringende reden voor ontslag is. De rechter gaat vervolgens aan de hand van artikel 7:678 lid 1 BW beoordelen of dit daadwerkelijk het geval is. De wet vermeldt dat er een dringende reden voor het ontslag is als de werknemer zodanige daden, eigenschappen of gedragingen vertoont, dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Daarbij worden alle omstandigheden meegewogen, denk hierbij ook aan de aard en duur van de dienstbetrekking, de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor de werknemer zou hebben.

Ontslaggronden

Wat is een goede reden voor ontslag? Er zijn op basis van de huidige wetgeving 8 ontslaggronden. Nu kunt u alleen ontslag krijgen als er aan één van de acht ontslaggronden wordt voldaan. Dat zijn:

  1. Verval arbeidsplaatsen bedrijfseconomisch
  2. Disfunctioneren
  3. Langdurig arbeidsongeschikt (meer dan 24 maanden)
  4. Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen
  5. Verstoorde arbeidsrelatie
  6. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
  7. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk
  8. Andere omstandigheden, die zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd

Voor ontslag is de dossieropbouw van belang. U moet aantonen dat het ontslag terecht is. Dit is vaak een probleem. Het dossier is maar matig gevuld.

HRM Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: