Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Waar ligt de grens van het langer doorwerken?

We kunnen nog niet met pensioen, want we moeten steeds langer doorwerken. Dit is nodig om ons pensioenstelsel betaalbaar te houden. De meeste landen in Europa hebben de pensioenleeftijd opgetrokken en de mogelijkheden tot vervroegd pensioen afgebouwd. Het aandeel oudere werknemers in de beroepsbevolking zal dus toenemen. Dat heeft effecten op de gezondheid van werknemers.

Chronische aandoeningen

Doordat we later met pensioen gaan zal het aantal werknemers met chronische aandoeningen stijgen. Immers, hoe ouder we worden hoe meer risico we hebben op hart- en vaatziekten, beroertes, rugpijn, artritis, kanker, diabetes en depressies. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) maakt zich hier zorgen over. De NVAB denkt dat dit tot problemen bij grote groepen werknemers kan leiden. Er is nu al een toename van werkenden met chronische aandoeningen. Vooral oudere werknemers en laagopgeleiden kunnen niet goed omgaan met de werkbelasting. Halen ze hun pensioen wel?

Maatregelen

Een studie van de Europese Centrale Bank toont aan dat mensen met een slechte gezondheid 2,4 keer meer kans hebben om vervroegd met pensioen te gaan. Daarom zijn preventieve maatregelen op de arbeidsplaats zo belangrijk. Werkgevers treffen wel maatregelen om mensen voor te bereiden op langer doorwerken, maar die zijn vooral gericht op de hoger opgeleiden. De NVAB vindt dat werkgevers ook laagopgeleiden moet ontzien. Preventie moet meer prioriteit krijgen. Eén van de belangrijke instrumenten om werkgerelateerde aandoeningen te voorkomen en duurzame inzetbaarheid bevorderen, is het preventief medisch onderzoek (PMO). Het is de taak van de bedrijfsarts om hierop te wijzen en werknemers en werkgevers hierover te adviseren.

Rol OR

Verzuimbegeleiding en preventie zijn ook onderwerpen waar u de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) bij moet betrekken. De OR/PVT heeft instemmingsrecht op het ziekteverzuimbeleid en de re-integratie. Daarnaast heeft de OR een stimulerende taak om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De nieuwe Arbowet die waarschijnlijk op 1 juli 2017 ingaat, speelt meer in op preventie en geeft de OR meer bevoegdheden. Wilt u hier meer over weten, volg dan ons actualiteitencollege Naar een nieuwe Arbowet.

HRM Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: