Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Lagere lasten werkgever bij doorbetaling ziekte

Het Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA bevat een aantal verschillende maatregelen, die bedoeld zijn om werkgevers met zieke werknemers tegemoet te komen. Dit is nodig, omdat veel werkgevers de loondoorbetaling als een zware last ervaren. Dit wetsvoorstel moet werkgevers financiële dispensatie geven, zodat loondoorbetaling bij ziekte goedkoper wordt. Daarnaast wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op de re-integratie inspanningen. Deze tegemoetkoming aan de werkgevers moet er op haar beurt weer voor zorgen dat werknemers sneller een vast contract aangeboden krijgen.

De loondoorbetaling is voor kleine werkgevers hetzelfde als voor de grote werkgevers, terwijl ze veel minder financiële armslag hebben. Alle werkgevers hebben namelijk de plicht om zieke werknemers 2 jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. De werkgever en de zieke werknemer hebben ook re-integratieverplichtingen. Het is de bedoeling dat de zieke werknemer weer terugkeert in het arbeidsproces. Voordat een zieke werknemer weer aan het werk is, kan de re-integratie veel geld kosten.

Het wetsvoorstel Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA heeft de volgende maatregelen om de verplichtingen voor werkgevers bij ziekte goedkoper en duidelijker te maken:

  1. Werkgevers krijgen vanaf 2021 een financiële tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling. De werkgevers krijgen per 2021 een premievermindering. Die bedraagt maximaal 1.200 euro per jaar per administratieve eenheid van een werkgever. Het Kabinet trekt voor deze premieverlichting 450 miljoen euro per jaar uit;
  2. Per 1 januari 2020 is er een ‘MKB-verzuim-ontzorgverzekering’ voor de ondersteuning van vooral kleine werkgevers;
  3. Het UWV beoordeelt niet meer het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer (RIV-toetsing). Daardoor zullen volgens het Kabinet loonsancties als gevolg van een medisch verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer voorkomen;
  4. Het arbeidsongeschiktheidspercentage van WIA-gerechtigden wordt de eerste 5 jaar dat ze deze uitkering krijgen niet verlaagd vanwege hun inkomsten. De bedoeling van deze maatregel is dat mensen met een WIA-uitkering meer zekerheid krijgen over het behoud van de uitkering bij werkhervatting. Het Kabinet wil ze stimuleren om te werken.
  5. De ontslagbescherming van twee jaar voor werknemers bij ziekte blijft ongewijzigd.
  6. De wijze van toetsen van de re-integratieverplichtingen moet duidelijker worden, onder andere in afstemming met het UWV;
  7. De communicatie over loondoorbetaling bij ziekte moet beter. Alle partijen moeten weten waar ze aan toe zijn.

Het wetsvoorstel is nog niet in de Tweede Kamer behandeld. U kunt tot 16 juli 2019 reageren op het wetsvoorstel via de internet consultatie. Wilt u meer weten over ziekteverzuim en re-integratie? Volg dan de cursus HR en Ziekteverzuim. knop academy training

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: