Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Waar let de Inspectie szw op bij werkdruk?

In elke arbeidsorganisatie bestaat de kans dat werknemers last krijgen van werkstress doordat de werkdruk te hoog wordt. De Inspectie SZW vindt dat werkgevers dit arbeidsrisico serieus moeten nemen. De Inspectie vindt dat er een systematische aanpak moet zijn om werkdruk tegen te gaan. Deze aanpak begint met het (laten) inventariseren van de werkdruk in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De ondernemingsraad moet hierbij betrokken worden. In de beoordeling van uw RI&E houdt u rekening met verschillende werkdrukfactoren zoals de werktijden, de inhoud van het werk, de zwaarte van het werk, het werktempo. afwijkende werktijden en ingrijpende gebeurtenissen op het werk. Als uit de RI&E blijkt dat werkdruk een reëel risico vormt, vindt de Inspectie SZW dat u als werkgever de volgende stappen moet zetten:

  1. U laat een verdiepend onderzoek naar de werkdruk uitvoeren. In uw verdiepend onderzoek stelt u de vragen op zo’n manier dat uit de resultaten van het onderzoek de oorzaken van de te hoge werkdruk kunnen worden afgeleid. Is er voor uw sector een branche RI&E en een Arbocatalogus beschikbaar, waarin werkdruk is opgenomen? Dan kunt u de aangeboden instrumenten uit de Arbocatalogus gebruiken.
  2. U analyseert de uitkomsten;
  3. U benoemt de knelpunten;
  4. U kiest doeltreffende maatregelen. Naar aanleiding van het verdiepend onderzoek kiest u in nauw overleg met de betreffende werknemers doeltreffende, praktische maatregelen om een te hoge  werkdruk te voorkomen. Deze maatregelen neemt u bij voorkeur op afdelingsniveau of op organisatieniveau. Vervolgens neemt u de maatregelen op in een plan van aanpak. Daarbij hoort natuurlijk een realistische tijdsplanning. De maatregelen kunnen in iedere organisatie anders zijn. Het is maatwerk.
  5. U neemt deze maatregelen op in een plan van aanpak;
  6. U voert deze maatregelen uit;
  7. U evalueert de maatregelen. Als uit deze evaluatie blijkt dat, ondanks de aanpak, de werkdruk nog niet afdoende wordt beheerst, doorloopt u deze beleidscyclus opnieuw. De Inspectie vindt dat toetsing van het effect van de genomen stappen en de uitgevoerde maatregelen een belangrijk onderdeel van een systematische aanpak van werkdruk is. Een evaluatie en het oppakken van signalen zijn dan ook belangrijk en mogen niet worden vergeten.

De Inspectie komt werkgevers tegemoet met de nieuwe Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag. Werkgevers kunnen hiermee zelf checken of zij voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van werkdruk, ongewenste omgangsvormen en agressie en geweld. Meer informatie vindt u hier.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: