Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Eén op de drie heeft last van werkdruk

In iedere werksituatie is het mogelijk dat u te maken krijgt met werkdruk, stress en overspannen medewerkers. Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Een serieus probleem waar u als werkgever rekening mee moeten houden. Werkdruk en stress kunnen werk-gerelateerd zijn of niet werk-gerelateerd. De werkgever kan aan de werk gerelateerde klachten iets doen. U leest tips om werkdruk te verlagen.

Werkdruk valt in de Arbowet (hoofdstuk 1) onder psychosociale arbeidsbelasting en HR zou hier beleid over moeten ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld in de risico-inventarisatie en -evaluatie en het Plan van aanpak een passage op over het verminderen van de werkdruk.

Kijk in de cao of er afspraken rond werkdruk zijn. Is er ook een arbocatalogus? Loop regelmatig de afspraken rondom werkdruk na en bespreekt ze met de directie, de ondernemingsraad en de preventiemedewerker.

Bij veel organisaties is er een medewerkers tevredenheidsonderzoek. Neem in het onderzoek ook vragen over werkdruk en stress op. Bespreek de resultaten van het onderzoek worden met de leidinggevenden. De leidinggevenden bespreken de resultaten met hun afdeling/team.

De aanpak van werkdruk vereist maatwerk. Bij de aanpak van werkdruk houden we rekening met factoren binnen de organisatie. Tegelijkertijd kijkt de leidinggevende naar de omstandigheden die de werkdruk van de werknemer bepalen. Enkele aandachtspunten om werkdruk te verminderen:

 • Pik de signalen vroegtijdig op. Let op extreme vermoeidheid, te veel overwerk of deadlines die steeds niet worden gehaald.
 • Bespreek de werkdruk regelmatig in overleggen. Pols of de werknemer zijn werk nog wel aankan.
 • Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen, zodat werknemers weten wat er verwacht wordt.
 • Zorg voor duidelijke arbeidsvoorwaarden. Onduidelijkheid op het gebied van tijdelijke contracten of flexibele beloning kan ook zorgen voor werkdruk.
 • Geef werknemers meer ruimte in het regelen van hun eigen werkzaamheden.
 • Zorg ervoor dat werknemers voldoende opleiding en ervaring voor het werk hebben. Laat ze anders extra opleidingen volgen.
 • Geef een werknemer indien nodig cursussen als time-management en assertiviteit.
 • Zorg voor goede apparatuur om mee te werken en controleer regelmatig op mankementen.
 • Zorg ervoor dat collega’s kunnen inspringen bij piekdrukte of bij ziekte.
 • Zorg ervoor dat medewerkers voldoende kunnen pauzeren.
 • Zorg ervoor dat er na een periode van drukte een rustige periode is.

Zorg dat u als HR voldoende weet over het terugdringen van werkdruk. Informeer u over de mogelijkheden. Volg bijvoorbeeld een training.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: