Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

De organisatie van de BHV

Zorg voor goede bedrijfshulpverlening

U bent verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en bezoekers van uw organisatie. Dit schrijft de ARBO-wet voor. U moet voor bedrijfshulpverlening (BHV) zorgen als er een brand, een gifwolk, blikseminslag, ongeval of een andere gevaarlijke situaties is. De gevolgen van calamiteiten kunnen groot zijn. BHV is zelfs belangrijk voor de continuïteit. De bedrijfs- en imagoschade bij brand en de kosten van ongevallen en verzuim kunnen zo groot zijn dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt. Daarom is BHV een belangrijk onderwerp.

Dag van de BHV

Bedrijfshulpverlening is van groot belang. Er wordt daarom op een dag per jaar speciale aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners. Binnen veel organisaties zal er op de Dag van de BHV extra aandacht zijn voor de bedrijfshulpverlening en de BHV-organisatie. BHV is van belang, omdat het over veiligheid en gezondheid op het werk gaat.

De Dag van de BHV is er in de eerste plaats voor de niet-BHV’ers! Sleutelwoorden zijn: besef, waardering, support. Waardering en support voor de BHV’er die zich niet inzet voor zichzelf, maar juist voor de ander: ‘Ik doe het ook voor jou!’ En natuurlijk om de BHV’ers extra in het zonnetje te zetten en om extra aandacht te vragen voor bedrijfshulpverlening. U kunt informatie hierover vinden op de website ‘De dag van de BHV’.

BHV-plan

Grijp de Dag van de BHV aan om nog eens goed te kijken naar de organisatie van de bedrijfshulpverlening. U bent verplicht om de bedrijfshulpverlening goed te organiseren. Dat valt niet altijd mee. Stel in ieder geval een BHV-plan op of kijk regelmatig naar de actualiteit van het plan. In een BHV-plan staan de procedures bij ongevallen en calamiteiten om de directe schade te kunnen minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen, totdat de externe hulpverleningsdiensten zoals politie, de brandweer en ambulance zijn gearriveerd. In het plan staan de noodplannen per incident, de tekeningen van het gebouw, de vluchtwegen, telefoonnummers van in- en externe contacten, de procedures en werkinstructies die aan de hand van de vooraf opgestelde risicoscenario’s zijn vastgelegd. Het BHV-plan moet worden opgesteld zodat het gemakkelijk kan worden aangepast. Een goed BHV-plan moet iedereen kunnen begrijpen. Ook de externe hulpverleners. Het moet bovendien beknopt en actueel zijn. Om de actualiteit van het BHV-plan te waarborgen, moet een beheerder worden aangesteld.

De organisatie

Door de BHV goed te regelen voldoet de werkgever aan de zorgplicht voor medewerkers en bezoekers. Zorg daarom dat er iemand verantwoordelijk is voor de BHV. Ook zijn er deskundige werknemers nodig die bijstand kunnen verlenen. Het aantal BHV’ers dat een organisatie moet hebben is niet in de wet geregeld. De organisatie van de BHV hangt af van de risico’s in het bedrijf en vloeit dus voort uit de RI&E. Let daarbij op als u meerdere vestigingen heeft, dan moet per vestiging een BHV-plan en een BHV-organisatie worden opgezet. Hetzelfde geldt in feite voor een gebouwencomplex op een bedrijventerrein. Denk ook aan vakantie, verlof en ziekte van de BHV-ers. U hebt er daarom altijd minimaal 2 nodig. Er moet er altijd 1 op de werkvloer aanwezig zijn. Zorg daarbij dat de BHV-ers voldoende kennis en vaardigheden hebben. Bezuinig daarom niet op scholing en brandoefeningen.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: