Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Aan de slag met de Diversiteitswet

Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt, maar sinds 1 januari 2022 hebben grote organisaties te maken met de Diversiteitswet. Deze wet heeft als doel om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de top en subtop van het bedrijfsleven evenwichtiger te maken. Het meeste in het nieuws is het quotum van tenminste een derde mannen en een derde vrouwen in de raad van commissarissen geweest. Deze wet is breder dan alleen het ‘vrouwenquotum’. De Diversiteitswet heeft bovendien gevolgen voor dit jaar. Bedrijven moeten in 2023 voor het eerst gaan rapporteren over de toepassing van deze wet. Er is in de wet geen consequentie aan het niet rapporteren verbonden. Niet rapporteren wordt wel door de SER gepubliceerd. Dat is voor een breed publiek inzichtelijk.

Stappenplan voor strategisch beleid groepsfoto HRM Academy
Aan de slag met de Diversiteitswet 2
Drie onderdelen

De Diversiteitswet heeft verschillende belangrijke onderdelen, namelijk een ingroeiquotum voor de raad van commissarissen, de streefcijfers, de plannen van aanpak, de rapportage en transparantieverplichting. Alle grote vennootschappen moeten binnen tien maanden na afloop van het boekjaar rapporteren aan de SER. Dat is in 2023 voor het eerst. In de rapportage zet u het aantal mannen en vrouwen dat aan het eind van het boekjaar deel uitmaakt van het bestuur, de rvc en subtop op een rij. Ook de doelen in de vorm van een streefcijfer en hoe u deze doelen wilt bereiken. Als u de doelen niet bereikt, geeft u de redenen weer. Ieder jaar moet u dit aan de SER rapporteren. De SER maakt deze cijfers transparant en publiceert de informatie jaarlijks. Hierdoor is voor een breed publiek de diversiteitsaanpak van uw organisatie zichtbaar.

Ingroeiquotum

Het ingroeiquotum houdt in dat een Raad van commissarissen voor ten minste een derde van het aantal leden uit vrouwen bestaat en ten minste een derde van het aantal leden uit mannen. Het lastige is dat het aantal commissarissen niet altijd deelbaar is door drie. In dat geval kijkt u naar het hogere getal dat wel deelbaar is door drie. Bij 4 of 5 commissarissen moeten er tenminste twee mannen en ten minste twee vrouwen zijn. De effecten van de wet zijn er al. Het aantal vrouwen in de raad van commissarissen groeit. Het quotum geldt enkel voor nieuwe benoemingen, vandaar de term “ingroeiquotum”. Herbenoemingen vallen erbuiten. De verhoudingen kunnen hierdoor nog enige tijd hetzelfde blijven.

Steefcijfers

Grote naamloze en besloten vennootschappen zijn verplicht zelf passende streefcijfers te formuleren voor de verhouding mannen en vrouwen in het bestuur, de rvc en de subtop. De subtop is niet duidelijk omschreven. U kunt zelf bepalen voor welke subtop (alle managers of alleen de hoogste laag) u een streefcijfer vaststelt. Het formuleren van streefcijfers geldt niet alleen voor beursgenoteerde bedrijven, maar ook voor vennootschappen van 250 medewerkers of minimaal 40 miljoen omzet. Als u de streefcijfers niet haalt dan moet u dat verantwoorden aan de SER.

HRM Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: