Sonja Kroeke is jurist en heeft al jaren ervaring als trainer en adviseur binnen de medezeggenschap. Zij helpt allerlei medezeggenschapsorganen op weg. Als oud-advocaat kent zij alle juridische haken en ogen. Naast trainingen aan ondernemingsraden geeft zij ook trainingen aan bestuurders. Sonja is ook als ambtelijk secretaris werkzaam bij verschillende OR’en geweest en kent de medezeggenschap ook van die kant. Daarnaast is zij specialist op het gebied van arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden.