Sjanne Reijen begeleidt en adviseert medezeggenschapsorganen over arbeidsvoorwaarden, teambuilding, de communicatie met de achterban en Deep democracy. Daarnaast verzorgt Sjanne de trainingen voor de leden van de personeelsvertegenwoordiging. Sjanne is een all-round trainer die al meer dan 20 jaar ondernemingsraden begeleid. Daarnaast heeft zij zelf in de ondernemingsraad van een internationaal bedrijf gezeten. Zij geeft trainingen in het Nederlands en in het Duits. Naast de trainingen voor ondernemingsraden geeft ze ook trainingen aan managers, medewerkers en HR-adviseurs. Sjanne is DISC-gecertificeerd.