Als trainer-coach-adviseur zorg ik voor het effectief functioneren van mensen in arbeidsorganisaties; Verantwoordelijke mensen die gebruik maken van hun talenten, staan voor wat ze te doen staat en niet gehinderd worden door hun belemmeringen. Ik begeleid hen bij het omgaan met veranderingen in hun werk en het strategisch beïnvloeden van hun omgeving. Ik begeleid zowel teams, ondernemingsraden als individuen. Ik verzorg in het open aanbod basiscursussen, cursussen voor voorzitters en secretarissen.

Ik ben deskundig in het combineren van communicatieve (procesmatige) aspecten met inhoudelijke vraagstukken. Ik heb een scherp analytisch en strategisch inzicht gecombineerd met een sterk empathisch vermogen. Ben sensitief naar mens en organisatie(cultuur). Werk met grote betrokkenheid. Verbaal sterk. Geef daarmee op een natuurlijke en rustige manier leiding aan een groep. Humor en mildheid zijn belangrijk.

Waarden: verantwoordelijkheid, van betekenis zijn, vertrouwen, moed, integriteit, verbinding.

Ervaring op het terrein van advieswerk, coaching , medezeggenschap, participatie, competentieontwikkeling, procesbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling, communicatieve vaardigheden.