Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

De nieuwe subsidieronde NOW 2.0

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Organisaties kunnen tot 90% van de loonkosten gesubsidieerd krijgen. De eerste NOW-regeling is inmiddels achter de rug. Het kabinet heeft een tweede NOW-regeling voor de maanden juni tot en met september gepresenteerd. Voor dit nieuwe steunpakket gelden aangepaste voorwaarden. Er is 13 miljard euro hiervoor uitgetrokken. De subsidie van NOW 2.0 is vanaf 6 juli aan te vragen.

Belangrijke elementen van NOW 2.0 zijn:

  1. De voorwaarden worden zo aangepast dat seizoensbedrijven beter tegemoet worden gekomen;
  2. De vaste (forfaitaire) opslag voor niet-loonkosten in de berekening van de loonsom wordt verruimd van 30 naar 40%;
  3. Bedrijven die gebruikmaken van de NOW mogen in 2020 geen dividend en bonussen uitkeren;
  4. Er zijn er aanvullende voorwaarden voor bedrijven die meer dan 20 mensen willen ontslaan. Dit is het geval wanneer de werkgever een melding als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) moet doen én gedurende het subsidietijdvak voor twintig of meer werknemers per werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. In dat geval dient de werkgever met de vakbond of de OR overeenstemming te bereiken. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt het totale subsidiebedrag verminderd met vijf procent.
  5. De naam van een subsidieaanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie is openbaar. De minister heeft het UWV verzocht deze informatie openbaar te maken. Vanaf eind juni publiceert het UWV deze op de website.
  6. Werkgevers die gebruikmaken van de NOW moeten hun werknemers stimuleren om bij- en om te scholen.
  7. Het kabinet had eerder besloten om bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie in sommige gevallen een accountantsverklaring verplicht te stellen. Dat is in ieder geval voor organisaties die een vastgestelde subsidie van € 125.000,- krijgen. Ook in situaties waarin geen accountantsverklaring nodig is, vindt er wel controle plaats.
Scholing

Verder deed minister Koolmees een oproep aan werkgevers en werknemers om zich in te zetten voor om- en bijscholing.  Daarnaast komt het kabinet met een speciaal programma (Nederland leert door) om mensen om te scholen en van werk naar werk te brengen. Voor het programma trekt het kabinet 50 miljoen euro uit.

Meer informatie over NOW 2.0 vindt u hier.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: