Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Maak gebruik van de subsidies voor arbo

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk. Maar de kosten voor betere arbomiddelen kunnen flink oplopen. Gelukkig hecht de overheid ook veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden voor werknemers. Daarom zijn er verschillende subsidieregelingen die organisaties stimuleren om werk te maken van hun arbobeleid. U kunt bijvoorbeeld subsidie voor arbo ontvangen voor het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, maar er is veel meer mogelijk. Bekijk de onderstaande mogelijkheden.

Scholingssubsidies

Soms hebben uw werknemers op het gebied van arbo en veiligheid (bij)scholing nodig. Er zijn hiervoor soms subsidiemogelijkheden. U kunt misschien een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van uw branche. O&O-fondsen verstrekken subsidie voor uiteenlopende opleidingen van werknemers. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst die u kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor uw werknemers. Een overzicht van erkende O&O-fondsen vindt u bij het Agentschap SZW.

Subsidie voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte, een oudere of een jongere (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.

No riskpolis

Neemt u een werknemer in dienst die een arbeidsongeschiktheids- of Wajonguitkering ontvangt, dan kunt u naast premiekorting ook aanspraak maken op de noriskpolis. Deze polis houdt in dat u een tegemoetkoming van het UWV ontvangt voor de loondoorbetaling als deze werknemer ziek wordt. De polis geldt voor vijf jaar. Vraag bij het UWV na wat de mogelijkheden zijn.

Interne jobcoach

Als uw organisatie subsidie wil ontvangen voor een interne jobcoach, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Neemt u een werknemer aan met een langdurige ziekte of handicap of heeft hij zo’n werknemer in dienst, dan kunt u bij UWV subsidie aanvragen voor het begeleiden van deze werknemer naar of in een baan door een interne jobcoach. Het moet gaan om een werknemer van wie UWV heeft vastgesteld dat hij structureel functionele beperkingen heeft en die een loonwaarde heeft van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon. De werknemer moet een dienstverband van minstens zes maanden krijgen, waarbij hij minimaal 12 uur per week werkt. De regeling geldt niet voor mensen die onder de Participatiewet vallen.

 Mobiliteitsbonus

In sommige gevallen kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling krijgen van deze premies. Neemt u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u misschien een mobiliteitsbonus krijgen. U heeft dan geen doelgroepverklaring van uw werknemer nodig. Informatie over de voorwaarden, de hoogte en de verrekening van de mobiliteitsbonus leest u op Ondernemersplein.nl. U kunt ook de Belastingtelefoon bellen (0800 – 05 43 (gratis)).

Arbovoorzieningen

Om ervoor te zorgen dat uw werknemers op een veilige manier hun werk kunnen blijven doen, moet u soms arbeidsmiddelen voor hen aanschaffen. Denkt u daar bijvoorbeeld aan een veiligheidsbril, beschermende kleding, speciale schoenen of  een EHBO-cursus. U kunt deze middelen onbelast vergoeden of verstrekken.

Bedrijfsfitness

Het is mogelijk om uw werknemers een fitnessabonnement te bieden met belastingvoordeel. Op deze manier probeert de belastingdienst het sportgedrag van werknemers te stimuleren. Tegenwoordig kan een werknemer een eigen fitnesscentrum uitzoeken en de kosten bij de werkgever indienen. Deze verrekent ze als vanouds met het brutoloon, waardoor zowel werknemer als werkgever besparen. Wanneer de werkgever er zorg voor draagt dat de kosten niet buiten de forfaitaire ruimte komen, zal er geen eindheffing plaats vinden. Tevens is er niet langer de noodzaak uitgaven minutieus op te splitsen per werknemer. De belastingdienst heeft met de komst van de Werkkostenregeling de administratie voor het doen van vergoedingen en verstrekkingen flink versimpeld.

HRM Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: