Helmi Kaskens is een betrokken trainer en adviseur van ondernemingsraden. Zij heeft ruime ervaring opgedaan in de gezondheidszorg, in verschillende functies. Na haar studie sociale wetenschappen heeft Helmi zich gespecialiseerd in het trainen en adviseren van mensen in veranderingsprocessen, met name in de zorgsector. Naast het trainen en adviseren van OR’en is zij erkend teamcoach. Helmi’s drive is om mensen te ondersteunen om daadwerkelijk invloed uit te oefenen. Haar aanpak is nuchter en resultaatgericht, met oog voor de menselijke maat. Helmi is altijd op zoek naar oplossingen die bruikbaar zijn in de praktijk, en aansluiten bij de visie van de OR en passend zijn in de organisatie.