Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search
Categorie: Ziekteverzuim

U neemt de volgende stappen als de werknemer ziek wordt:

1ste week

Als de werknemer zich ziek meldt dan schakelt u een bedrijfsarts of arbodienst in. Zij helpen de werkgever bij het verzuimbeleid. Als het goed is hebt u hierover afspraken gemaakt over hoe en wanneer u een ziekmelding doet.

6de week

Als de werknemer bijna 6 weken ziek is, dan heeft hij een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Deze arts of arbodienst stelt vast wat uw werknemer met zijn gezondheid nog wel kan en wat niet. Dit heet de Probleemanalyse.

8ste week

Uiterlijk in de 8ste week wordt er een plan van aanpak voor de re-integratie gemaakt. Daarin staan alle afspraken die u met de werknemer maakt over de re-integratie. U geeft uw werknemer een kopie van het plan van aanpak.

42ste week

Is uw werknemer ruim driekwart jaar ziek, dan doet u uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek aangifte van langdurige ziekte. Dat is de zogenaamde 42e-weeksmelding aan het UWV.

52ste week

Als de werknemer na 52 weken nog niet volledig aan het werk is, dan stelt u rond 1 jaar ziekte samen met hem de eerstejaarsevaluatie op. U evalueert het Plan van aanpak. Bevestig de afspraken aan de werknemer, zodat er geen onduidelijkheid ontstaat.

88ste week

Als uw werknemer nog steeds ziek is dan krijgt hij een brief van het UWV over het aanvragen van de WIA-uitkering. In deze brief staat ook de uiterlijke datum waarop uw werknemer de uitkering kan aanvragen. Dat is de 93e ziekteweek. U krijgt een kopie van deze brief.

Om te beoordelen of de werknemer WIA-uitkering kan krijgen, heeft het UWV informatie nodig. Die informatie geeft de werkgever door met de Eindevaluatie. Dat is een formulier die u met de werknemer ondertekent. De werknemer ontvangt een kopie van de Eindevaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft kan hij een WIA-uitkering krijgen. Het UWV beoordeelt dit.

Wilt u meer weten over ziekteverzuim en de rol van HR volg dan de cursus Ziekteverzuim en re-integratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stuur een e-mail

Bel mij: