Hoe bereken ik de transitievergoeding?

Als uw werknemer zijn baan kwijt raakt, dan kan uw werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Uw werknemer heeft recht op zo’n vergoeding als hij of zij tenminste 24 maanden bij u in dienst is geweest (tijdelijk of vast) en als het arbeidscontract op uw initiatief is geëindigd (dat wil zeggen: u ontslaat uw werknemer […]

Wanneer heeft mijn werknemer recht op bijzonder verlof?

Regels voor bijzonder verlof zijn niet in de wet vastgelegd. Bijzonder verlof is voor gelegenheden zoals een bruiloft, een begrafenis of een verhuizing. Let op: bij het overlijden van directe familieleden van uw medewerker geldt er calamiteitenverlof. Dit kan na verloop van tijd overgaan in bijzonder verlof. In uw cao of personeelsreglement staan de regels […]

Bouwen mijn medewerkers ADV op tijdens ziekte?

ADV, ofwel: arbeidsduurverkorting, is geen wettelijk recht, maar soms een cao-afspraak tussen werkgevers en werknemers . Als uw medewerkers ziek zijn, bouwen ze in principe geen ADV op. Let op: het kan zijn dat hier in het personeelsreglement of in de arbeidsovereenkomst wat anders over afgesproken is. In dat geval gelden deze overeengekomen afspraken.

Mijn medewerker weigert op zondag te werken. Kan ik hem verplichten?

In principe is uw medewerker niet verplicht om op zondag te werken. Een medewerker kan weigeren op zondag te werken, bijvoorbeeld om religieuze redenen. Afhankelijk van de sector In sommige sectoren, zoals de politie of horeca, is het echter wel nodig dat medewerkers op zondag inzetbaar zijn. Uw medewerker heeft in ieder geval recht op […]

Is het verplicht om medewerkers reiskosten te vergoeden?

Nee, het is niet wettelijk verplicht om uw medewerkers een reiskostenvergoeding te betalen, tenzij dit is vastgelegd in de voor uw organisatie geldende cao of uw personeelsreglement. Is dit niet het geval? Dan kunt u ook individuele afspraken maken over de reiskostenvergoeding met uw medewerker en deze contractueel vastleggen. Auto- of fietskosten De beschikbaarstelling van […]

Wanneer ben ik gebonden aan een cao?

U bent niet automatisch verbonden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Niet alle organisaties vallen onder een cao. Ongeveer 80% van de organisaties valt onder zo’n overeenkomst. U bent eraan gebonden als een van de vier onderstaande situaties op uw organisatie van toepassing is: 1 Algemeen bindende verklaarde cao De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid […]

Moet ik stagiairs een stagevergoeding betalen?

Het is niet meteen te zeggen of u stagiairs een stagevergoeding moet betalen. Controleer eerst uw cao, daarin kunnen regels zijn vastgelegd omtrent (de betaling van) stagiairs. Is dit niet het geval, dan bent u niet verplicht om uw stagiair(s) te betalen. Wel is het gebruikelijk om stagiairs een maandelijkse vergoeding te bieden, vooral als […]

Wanneer mag ik een vakantieaanvraag afkeuren?

U kunt een vakantieaanvraag van een werknemer afkeuren. U heeft u daar wel goede redenen voor nodig. U kunt een vakantieaanvraag afkeuren in de volgende situaties: In de geldende cao of in het personeelshandboek staan vaste vakantiedagen en feestdagen aangemerkt als verplichte vakantiedagen. In de cao is een bepaalde periode aangemerkt als verplichte vakantie voor […]