Moeten wij ook een Preventiemedewerker hebben?

Ja, elke organisatie met werknemers is verplicht zich bij te laten staan door één of meer deskundige werknemers. Dit staat letterlijk in artikel 13, lid 1 van de Arbowet. Deze deskundige werknemers zijn de preventiemedewerkers. De Preventiemedewerker heeft verschillende taken op grond van artikel artikel 13, lid 7 Arbowet. Hij werkt mee aan of het […]

Wat is het verschil tussen de PAGO en het PMO?

PAGO Veel mensen halen de PAGO en het PMO door elkaar. De PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) staat in artikel 18 van de Arbowet genoemd. Daarin staat dat de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers […]

Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht?

Ja, iedere werkgever moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebben. Het maakt niet uit of u 10 of 1000 medewerkers hebt. U bent als werkgever verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de RI&E.  Als werkgever dient u te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen die voor uw bedrijf werkzaamheden […]

Welke vragen mag u niet stellen tijdens een sollicitatiegesprek?

De werkgever mag de sollicitant alleen vragen stellen die relevant zijn voor de functie. De werkgever mag vaststellen of de sollicitant geschikt is voor de functie. Hij mag niet vragen naar de gezondheidstoestand van de kandidaat. U kunt wel duidelijk omschrijven uit welke taken de functie bestaat en vervolgens te vragen of de sollicitant in […]

Wanneer mag een aanstellingskeuring?

Tijdens een sollicitatieprocedure mag de werkgever niet zo maar een aanstellingskeuring verlangen van de kandidaat. Dat mag wel als de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of die van andere mensen. Denk bijvoorbeeld aan politiemedewerkers, brandweermannen of piloten. Er is dan sprake van speciale functie-eisen. De bedrijfsarts voert de […]

Wanneer heeft een werknemer recht op bijzonder verlof?

Een werknemer heeft recht op bijzonder verlof als er sprake is van een bijzondere situatie. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement is het vaak wel geregeld. Daar staat bijvoorbeeld hoeveel dagen een werknemer verlof heeft voor een huwelijk, begrafenis, doktersbezoek of verhuizing. Ook staan er regels wanneer dit verlof […]

Heeft een werknemer recht op een vrije dag tijdens een feestdag?

Veel werknemers denken dat ze een vrije dag hebben op een feestdag. Dat is niet vanzelfsprekend. We hebben in Nederland de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag Goede vrijdag Pasen (eerste en tweede paasdag) Koningsdag Bevrijdingsdag Hemelvaartsdag Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag) Kerstmis (eerste en tweede kerstdag) Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen […]

Wanneer vervallen de wettelijke vakantiedagen?

Ieder jaar keert de vraag terug over het vervallen van de vakantiedagen. Een werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het loon wordt dan doorbetaald. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren […]

Is het verplicht bhv’ers een vergoeding te bieden?

Nee, het is voor niet verplicht om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het de bedrijfshulpverlening. Uiteraard dienen wel de onkosten te worden vergoed, denk aan de reiskosten als de bhv’ers op cursus gaan. Overigens is het dan niet verplicht, het is wel toegestaan om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het bhv-werk als u […]

Ik moet helaas collectief ontslag voor onze medewerkers aanvragen. Waar moet ik aan denken?

Collectief ontslag is ingrijpend voor de werknemers en de organisatie. Ga eerst na of het collectieve ontslag aan de volgende drie voorwaarden voldoet: Betreft het meer dan 20 werknemers? Werken deze werknemers binnen 1 werkgebied? Gaat het om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? Is het antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’? Dan gelden de regels van de […]