Moeten wij ook een Preventiemedewerker hebben?

Ja, elke organisatie met werknemers is verplicht zich bij te laten staan door één of meer deskundige werknemers. Dit staat letterlijk in artikel 13, lid 1 van de Arbowet. Deze deskundige werknemers zijn de preventiemedewerkers. De Preventiemedewerker heeft verschillende taken op grond van artikel artikel 13, lid 7 Arbowet. Hij werkt mee aan of het […]

Bouwen mijn medewerkers ADV op tijdens ziekte?

ADV, ofwel: arbeidsduurverkorting, is geen wettelijk recht, maar soms een cao-afspraak tussen werkgevers en werknemers . Als uw medewerkers ziek zijn, bouwen ze in principe geen ADV op. Let op: het kan zijn dat hier in het personeelsreglement of in de arbeidsovereenkomst wat anders over afgesproken is. In dat geval gelden deze overeengekomen afspraken.

Kan ik een ziektemelding weigeren?

Als de werknemer wil zich ziek wil melden dan kunt u weigeren dat de werknemer thuis zit. Het is  afhankelijk van de aard van de beperkingen die de werknemer ondervindt als gevolg van de ziekte. In sommige gevallen is er misschien vervangend werk mogelijk. Als werkgever en werknemer hier samen niet uit komen dan kan […]

Welke stappen neem ik als een werknemer ziek wordt?

U neemt de volgende stappen als de werknemer ziek wordt: 1ste week Als de werknemer zich ziek meldt dan schakelt u een bedrijfsarts of arbodienst in. Zij helpen de werkgever bij het verzuimbeleid. Als het goed is hebt u hierover afspraken gemaakt over hoe en wanneer u een ziekmelding doet. 6de week Als de werknemer […]

Wie bepaalt of een zieke werknemer weer aan het werk gaat?

Als een zieke werknemer ziek is wilt u dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Als de werknemer weer wil werken is het de werkgever die dit uiteindelijk bepaalt. Werkgever en werknemer kunnen zich daarbij laten adviseren door een bedrijfsarts. Uiteindelijk is het ook de werkgever die verantwoordelijk is voor de re-integratie […]

Mijn zieke werknemer gaat uit dienst. Wat moet ik doen?

Als het dienstverband van uw werknemer eindigt tijdens zijn ziekte dan hoeft u het loon niet meer door te betalen. Geef dan op de laatste werkdag van uw zieke werknemer aan het UWV door dat hij ziek is. U kunt dit doen via een wijzigingsformulier van het UWV of bij de aanvraag van de ziektewetuitkering. […]