Ik moet helaas collectief ontslag voor onze medewerkers aanvragen. Waar moet ik aan denken?

Collectief ontslag is ingrijpend voor de werknemers en de organisatie. Ga eerst na of het collectieve ontslag aan de volgende drie voorwaarden voldoet: Betreft het meer dan 20 werknemers? Werken deze werknemers binnen 1 werkgebied? Gaat het om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? Is het antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’? Dan gelden de regels van de […]

Hoe bereken ik de transitievergoeding?

Als uw werknemer zijn baan kwijt raakt, dan kan uw werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Uw werknemer heeft recht op zo’n vergoeding als hij of zij tenminste 24 maanden bij u in dienst is geweest (tijdelijk of vast) en als het arbeidscontract op uw initiatief is geëindigd (dat wil zeggen: u ontslaat uw werknemer […]

We willen misschien onderdelen van ons bedrijf outsourcen. Wanneer is dat verstandig?

Als u zich meer wil concentreren op uw kernactiviteiten dan kunt u alle activiteiten die daar niet toe behoren uitbesteden. Dat is alleen zinvol als u de niet-kernactiviteiten kunt inkopen tegen een aantrekkelijke prijs. Een andere overweging om een activiteit te outsourcen is de prijs/kwaliteitverhouding. Door schaalvergroting, goedkopere arbeidskosten, ervaring en andere voordelen kunnen gespecialiseerde, […]