Ik moet helaas collectief ontslag voor onze medewerkers aanvragen. Waar moet ik aan denken?

Collectief ontslag is ingrijpend voor de werknemers en de organisatie. Ga eerst na of het collectieve ontslag aan de volgende drie voorwaarden voldoet: Betreft het meer dan 20 werknemers? Werken deze werknemers binnen 1 werkgebied? Gaat het om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? Is het antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’? Dan gelden de regels van de […]

Hoe bereken ik de transitievergoeding?

Als uw werknemer zijn baan kwijt raakt, dan kan uw werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Uw werknemer heeft recht op zo’n vergoeding als hij of zij tenminste 24 maanden bij u in dienst is geweest (tijdelijk of vast) en als het arbeidscontract op uw initiatief is geëindigd (dat wil zeggen: u ontslaat uw werknemer […]

Wat zijn goede ontslaggronden?

Wanneer een werkgever een werknemer wil ontslaan moet er een goede reden zijn voor ontslag. Er zijn verschillende ontslaggronden. Op basis van de huidige wetgeving zijn er 8 ontslaggronden. U kunt alleen ontslag krijgen als er aan één van de acht ontslaggronden of aan een combinatie van gronden wordt voldaan. Dat zijn: Verval arbeidsplaatsen bedrijfseconomisch […]

We willen misschien onderdelen van ons bedrijf outsourcen. Wanneer is dat verstandig?

Als u zich meer wil concentreren op uw kernactiviteiten dan kunt u alle activiteiten die daar niet toe behoren uitbesteden. Dat is alleen zinvol als u de niet-kernactiviteiten kunt inkopen tegen een aantrekkelijke prijs. Een andere overweging om een activiteit te outsourcen is de prijs/kwaliteitverhouding. Door schaalvergroting, goedkopere arbeidskosten, ervaring en andere voordelen kunnen gespecialiseerde, […]

Wij gaan een afdeling outsourcen. Gaan onze uitzendkrachten ook over naar de organisatie dat voortaan de uitbestede activiteiten uitvoert?

Dit hangt van de situatie af of u de uitzendkrachten kunt outsourcen. Normaal gesproken hebben uitzendkrachten een arbeidsovereenkomst met een uitzend- of detacheringsbureau. Zij gaan niet mee. Op basis van de Wet overgang van onderneming gaan alleen werknemers die een arbeidsovereenkomst met de overdragende onderneming hebben, van rechtswege mee over. Als de organisatie dat de uitbestede […]

Ik moet iemand een transitievergoeding betalen. Kan ik dit in termijnen doen?

Ja, dat kan. U mag de transitievergoeding in termijnen betalen, verspreid over maximaal 6 maanden. Als u dat doet dan bent u steeds wettelijke rente verschuldigd vanaf 1 maand na het einde van het contract. De rente wordt berekend over dat deel van de transitievergoeding dat nog niet is uitgekeerd. Wilt u meer weten over […]