Mijn medewerker weigert op zondag te werken. Kan ik hem verplichten?

In principe is uw medewerker niet verplicht om op zondag te werken. Een medewerker kan weigeren op zondag te werken, bijvoorbeeld om religieuze redenen. Afhankelijk van de sector In sommige sectoren, zoals de politie of horeca, is het echter wel nodig dat medewerkers op zondag inzetbaar zijn. Uw medewerker heeft in ieder geval recht op […]

Welke faciliteiten moet u aan de OR geven?

Zonder goede faciliteiten kan de OR zijn werk niet goed doen. De Wet op de ondernemingsraad geeft de OR het recht op verschillende faciliteiten. De OR heeft het recht op: vergaderen in werktijd voorzieningen (telefoon, pc, briefpapier, porti, archiefkast, vergaderruimte scholingen volgen (over wetgeving, vaardigheden en inhoudelijke onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden) ondersteuning door deskundigen uren voor […]

Hoe gaat het instellen van een OR in zijn werk?

De werkgever is verantwoordelijk voor het instellen van een OR als de grens van 50 werknemers is overschreden. Ook een groep personeelsleden kan het initiatief nemen. In dit laatste geval zullen zij de toestemming en medewerking van de directie moeten vragen. Om de eerste verkiezingen voor te bereiden, moet een voorlopig OR-reglement worden vastgesteld. Voorbeeldreglementen […]

Mag u de OR ontbinden als er minder dan 50 werknemers zijn?

Nee, de werkgever mag niet zo maar de OR ontbinden. De OR mag gewoon doorwerken tot het einde van de zittingstermijn. Dan houdt de OR van rechtswege op te bestaan, tenzij de werkgever hem vrijwillig in stand houdt. Ook de grootte van een OR kan niet tussentijds gewijzigd worden: stijging of daling van het aantal […]

Wat is het aantal OR-leden in de ondernemingsraad?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft het aantal OR-leden exact voor in artikel 6.1. De grootte van de OR is gerelateerd aan het aantal in de onderneming werkzame personen. In de wet is het aantal OR-leden als volgt weer gegeven: 50 of minder 3 leden 50-100 5 leden 100-200 7 leden 200-400 9 leden […]

Wanneer moeten wij een OR oprichten?

Als een bedrijf of instelling meer dan 50 werknemers heeft, dan moet de ondernemer verplicht een OR oprichten. Bedrijven/instellingen met minder dan 50 werknemers mogen dit ook. In een aantal cao’s (vooral in de zorg) is een OR al verplicht bij 35 werknemers. Bij ten minste 10 en ten hoogste 50 werknemers kan een PVT […]