Moeten wij ook een Preventiemedewerker hebben?

Ja, elke organisatie met werknemers is verplicht zich bij te laten staan door één of meer deskundige werknemers. Dit staat letterlijk in artikel 13, lid 1 van de Arbowet. Deze deskundige werknemers zijn de preventiemedewerkers. De Preventiemedewerker heeft verschillende taken op grond van artikel artikel 13, lid 7 Arbowet. Hij werkt mee aan of het […]

Wat is het verschil tussen de PAGO en het PMO?

PAGO Veel mensen halen de PAGO en het PMO door elkaar. De PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) staat in artikel 18 van de Arbowet genoemd. Daarin staat dat de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers […]

Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht?

Ja, iedere werkgever moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebben. Het maakt niet uit of u 10 of 1000 medewerkers hebt. U bent als werkgever verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de RI&E.  Als werkgever dient u te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen die voor uw bedrijf werkzaamheden […]

Is het verplicht bhv’ers een vergoeding te bieden?

Nee, het is voor niet verplicht om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het de bedrijfshulpverlening. Uiteraard dienen wel de onkosten te worden vergoed, denk aan de reiskosten als de bhv’ers op cursus gaan. Overigens is het dan niet verplicht, het is wel toegestaan om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het bhv-werk als u […]

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip. Er zijn dan ook heel veel verschillende definities. We kunnen zeggen dat een duurzaam inzetbare werknemer vitaal, productief en gemotiveerd is en dat een werkend leven lang. De werknemer blijft zich immers ontwikkelen, zodat hij kan meebewegen met verandering en langer gezond en vitaal kan doorwerken. Dat doet hij zodra […]

Hoe krijgt u duurzame inzetbaarheid in het personeelsbeleid?

Duurzame inzetbaarheid van werknemers moet natuurlijk onderdeel uitmaken van het personeelsbeleid. Het gaat daarbij niet alleen om het beleid van vandaag de dag, maar u kijkt ook naar de toekomst. Dan kijkt u naar de strategische personeelsplanning. Hoe gaat het personeelsbestand voldoen aan de huidige en toekomstige eisen? Welke werknemers hebt u nodig? Dan speelt […]

Vanuit HR huren we steeds meer uitzendkrachten in. Hoe zit het dan met de Arbowet? Zijn wij verantwoordelijk of het uitzendbureau?

Als u uitzendkrachten inhuurt in er een gedeelde verantwoordelijkheid. U moet zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en de juiste instructies. Als de uitzendkracht ziek wordt zorgt het uitzendbureau voor de verzuimbegeleiding en loondoorbetaling. U moet de uitzendkracht vooraf informeren over de arbeidsomstandigheden op de werkplek door middel van een arbodocument. Dit beschrijft o.a. […]

Wat moeten we doen als er een bedrijfsongeval plaatsvindt?

Een ongeluk zit in een klein hoekje ook binnen uw bedrijf. De zwaarte van het bedrijfsongeval bepaalt uiteindelijk welke acties u moet ondernemen. Als het (ook op termijn) leidt tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname moeten het bij de Inspectie SZW worden gemeld. Ongevallen met een verzuim langer dan 3 dagen moet u […]