Wanneer heeft een werknemer recht op bijzonder verlof?

Een werknemer heeft recht op bijzonder verlof als er sprake is van een bijzondere situatie. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement is het vaak wel geregeld. Daar staat bijvoorbeeld hoeveel dagen een werknemer verlof heeft voor een huwelijk, begrafenis, doktersbezoek of verhuizing. Ook staan er regels wanneer dit verlof […]

Heeft een werknemer recht op een vrije dag tijdens een feestdag?

Veel werknemers denken dat ze een vrije dag hebben op een feestdag. Dat is niet vanzelfsprekend. We hebben in Nederland de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag Goede vrijdag Pasen (eerste en tweede paasdag) Koningsdag Bevrijdingsdag Hemelvaartsdag Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag) Kerstmis (eerste en tweede kerstdag) Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen […]

Wanneer vervallen de wettelijke vakantiedagen?

Ieder jaar keert de vraag terug over het vervallen van de vakantiedagen. Een werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het loon wordt dan doorbetaald. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren […]

Is het verplicht bhv’ers een vergoeding te bieden?

Nee, het is voor niet verplicht om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het de bedrijfshulpverlening. Uiteraard dienen wel de onkosten te worden vergoed, denk aan de reiskosten als de bhv’ers op cursus gaan. Overigens is het dan niet verplicht, het is wel toegestaan om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het bhv-werk als u […]

Wanneer heeft mijn werknemer recht op bijzonder verlof?

Regels voor bijzonder verlof zijn niet in de wet vastgelegd. Bijzonder verlof is voor gelegenheden zoals een bruiloft, een begrafenis of een verhuizing. Let op: bij het overlijden van directe familieleden van uw medewerker geldt er calamiteitenverlof. Dit kan na verloop van tijd overgaan in bijzonder verlof. In uw cao of personeelsreglement staan de regels […]

Bouwen mijn medewerkers ADV op tijdens ziekte?

ADV, ofwel: arbeidsduurverkorting, is geen wettelijk recht, maar soms een cao-afspraak tussen werkgevers en werknemers . Als uw medewerkers ziek zijn, bouwen ze in principe geen ADV op. Let op: het kan zijn dat hier in het personeelsreglement of in de arbeidsovereenkomst wat anders over afgesproken is. In dat geval gelden deze overeengekomen afspraken.

Mijn medewerker weigert op zondag te werken. Kan ik hem verplichten?

In principe is uw medewerker niet verplicht om op zondag te werken. Een medewerker kan weigeren op zondag te werken, bijvoorbeeld om religieuze redenen. Afhankelijk van de sector In sommige sectoren, zoals de politie of horeca, is het echter wel nodig dat medewerkers op zondag inzetbaar zijn. Uw medewerker heeft in ieder geval recht op […]

Is het verplicht om medewerkers reiskosten te vergoeden?

Nee, het is niet wettelijk verplicht om uw medewerkers een reiskostenvergoeding te betalen, tenzij dit is vastgelegd in de voor uw organisatie geldende cao of uw personeelsreglement. Is dit niet het geval? Dan kunt u ook individuele afspraken maken over de reiskostenvergoeding met uw medewerker en deze contractueel vastleggen. Auto- of fietskosten De beschikbaarstelling van […]