Betaalbare trainingen voor HR-professionals

HR Informatie

Tijdelijke verhoging werkkostenregeling in 2023

Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën meldt aan de Tweede Kamer dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) in 2023 eenmalig omhoog gaat. Met de werkkostenregeling mag de werkgever een deel van het loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor de medewerkers. Dat zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor bedrijfssport, een (energie)bonus, kerstgeschenken, personeelsfeestjes, benodigdheden voor de thuiswerkplek

Lees verder >

Verhoging van het minimumloon biedt kansen

Het wettelijke minimumloon gaat op 1 januari 2023 met 10,15% omhoog. De stijging van energieprijzen en dagelijkse boodschappen en de roep om een beter loon voor mensen met lage inkomens zorgen er voor dat het minimumloon flink stijgt. Een jaar later volgt een stelselwijziging die de loonkosten verder kan opstuwen. Tussendoor zijn er steeds halfjaarlijkse

Lees verder >

Nieuw richtbedrag OR scholing

De SER heeft de richtbedragen voor de cursussen van de ondernemingsraad voor 2023 vastgesteld. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Het richtbedrag scholing voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.160 euro per dagdeel per OR. Dat was voor 2022 1.100 euro. Het richtbedrag scholing voor een cursus op basis van

Lees verder >

Steeds meer eenmalige uitkeringen

Steeds meer werkgevers geven hun medewerkers dit jaar een eenmalige uitkering als tegemoetkoming van de hoge inflatie en de hogere kosten van het levensonderhoud. Dat varieert van enkele honderden tot soms zelfs 2.000 euro. Er worden hier vaker afspraken over gemaakt in cao’s, maar soms ook buiten de cao om. Dat meldt de NOS op

Lees verder >

Tegemoetkoming energiekosten voor mkb’ers

Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 12,5% van de omzet, ontvangen een vergoeding van maximaal 160.000 euro via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Deze energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. De bedoeling is dat de TEK voor de periode november 2022 tot en met

Lees verder >

Aandachtspunten voor het kiezen van een arbodienst

Soms twijfelt u of het huidige contract met de arbodienst verlengd moet worden. Er zijn volop alternatieven. Het lastige is alleen, waar moet u op letten bij het kiezen van een arbodienst? Zijn er veel verschillen tussen de dienstverlening? En hoe zit het met de Arbowet en het basiscontract? In Artikel 2.8 van de Arboregeling

Lees verder >

Pensioenwet uitgesteld

Het was de bedoeling dat de Wet toekomst pensioenen (WTP) op 1 januari 2023 inwerking zou treden. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen denkt dat het niet haalbaar is. De beoogde inwerkingtreding is nu 1 juli 2023. Dit uitstel hangt samen met vertraging van de behandeling in de Tweede Kamer. Er zijn nog veel vragen

Lees verder >

Vrouwen niet gevoelig voor voltijdsbonus

Het kabinet gaat kijken of het mogelijk is om deeltijders die voltijds gaan werken een structurele bonus te geven. Dat zou kunnen helpen om het personeelstekort en de werkdruk binnen organisaties te verkleinen. Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zal een bonus voor een volledig dienstverband vrouwen met oudere kinderen niet over de streep trekken

Lees verder >

Onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt in 2023

Veel medewerkers krijgen een thuiswerkvergoeding. Per 1 januari 2023 wordt de onbelaste thuiswerkvergoeding verhoogd van € 2,00 naar € 2,13. De  onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. In deze tabelcorrectiefactor wordt rekening gehouden met de inflatie. Het lastige is dat de inflatie dit jaar enorm gestegen is.

Lees verder >

Checklist Gedragscode ongewenste omgangsvormen

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Toch blijkt uit onderzoek dat veel werkgevers te maken krijgen met ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden. De gevolgen van ongewenst gedrag kunnen groot zijn voor medewerkers die hierdoor worden getroffen. Zij ervaren een hoge mate van stress en psychische en fysieke klachten die

Lees verder >

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: