Betaalbare trainingen voor HR-professionals

HR Informatie

Wat is de meerwaarde van een OR?

Soms wil een directie liever geen ondernemingsraad. Ongeveer 30% van de organisaties van 50 medewerkers of meer heeft geen OR. Er is weinig animo bij de medewerkers en/of de directie. Er zijn ook organisaties waar wel een OR is, maar waar de directie het nut van een OR niet ziet. Wat is de meerwaarde van

Lees verder >

SER vraagt Kamer arbeidsmarktvoorstellen door te laten gaan

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 29 augustus in een brandbrief de Tweede Kamer gevraagd een groot aantal wetsvoorstellen op het gebied van arbeidsmarkt niet controversieel te verklaren. Het gaat om wetgeving rondom de arbeidsmarkt en het dossier energie en klimaat. Deze dossiers dulden volgens de SER geen vertraging. Ze zijn al wel zorgvuldig

Lees verder >

Werkgevers willen dat fiscus bijdraagt aan vergroening

Werkgevers vinden dat de fiscus meer moet doen om werkgevers te helpen te vergroenen. Ook de spits op dinsdag en donderdag moet worden ontlast. Daarvoor moet er een hogere onbelaste kilometervergoeding komen voor elektrisch rijden. En werknemers die de spits mijden en de werkdag deels thuis, deels op kantoor doorbrengen, moeten zowel een reiskosten- als een

Lees verder >

Ondernemers willen minder regeldruk

Ondernemers klagen regelmatig over alle regels waaraan zij zich moeten houden. Het kost ze bovendien vaak veel geld om te voldoen aan alle wetgeving en voorschriften. Hoe kleiner het bedrijf, des te hoger de regeldruk vaak is. Een bedrijf bijvoorbeeld moet bij de eerste werknemer al een preventiemedewerker aanstellen. VNO-NCW en MKB-Nederland willen minder regels.

Lees verder >

Checklist Omgaan met overwerk

Het gebeurt in de meeste organisaties maar weinig dat alle werknemers om klokslag vijf uur tegelijkertijd het pand verlaten. Bij grote drukte zijn een paar overuren vaak zelfs noodzakelijk. Dat is geen probleem, zolang werknemers niet structureel overwerken. De kans bestaat dan namelijk dat deze medewerkers overbelast raken en (langdurig) uitvallen. Bovendien moet u bij

Lees verder >

Checklist: Oprichten ondernemingsraad

Heeft uw organisatie 50 of meer werknemers, dan is de bestuurder verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Zijn er minder dan 50 werknemers? Kijk dan altijd even in de cao. Sommige cao’s verplichten de instelling van een OR namelijk al bij minder dan 50 werknemers. De OR vertegenwoordigt de belangen van de werknemers

Lees verder >

Checklist: Het afspiegelingsbeginsel

Moet u om bedrijfseconomische redenen één of meerdere werknemers ontslaan? Dan dient u zich te houden aan het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel is wettelijk vastgelegd en bestaat uit een aantal verschillende regels. Aan de hand hiervan bepaalt u de volgorde van ontslag bij het vervallen van arbeidsplaatsen. Deze ontslagvolgorde heeft als doel de leeftijdsopbouw binnen de

Lees verder >

Checklist CO2-registratie werknemersmobiliteit

Met ingang van 2024 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de werknemersmobiliteit van hun hele organisatie jaarlijks bij de overheid rapporteren. Het gaat zowel om woon-werkverkeer als om zakelijk gereden ritten bij de CO2 registratie. Op basis van aan te leveren gegevens van het aantal gereisde kilometers, uitgesplitst naar soorten vervoermiddel en brandstof, rekent de overheid uit wat de CO2-uitstoot is. Naar aanleiding daarvan kunnen werkgevers plannen maken

Lees verder >

Checklist: Het functioneringsgesprek

Organisaties zijn naarstig op zoek naar alternatieven voor het functioneringsgesprek. In tijden waar veranderingen elkaar in een razend tempo opvolgen, voldoet het traditionele functioneringsgesprek soms niet meer. Toch is het traditionele functioneringsgesprek nog steeds de meeste gebruikte manier waarop de leidinggevende en de medewerker met elkaar in gesprek gaan. In deze checklist leest u alles

Lees verder >

Actualiteitencollege Wet bescherming klokkenluiders

De Wet Huis voor klokkenluiders is aangepast, en heet nu de Wet bescherming klokkenluiders. Alle organisaties in Nederland met 50 werknemers of meer moeten volgens deze wet met ingang van 17 december 2023 een intern meldkanaal hebben voor werkgerelateerde misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is en meldingen over inbreuken op het EU-recht. Bedrijven

Lees verder >

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: