Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Werkgeluk als essentiële arbeidsvoorwaarde

Werkgeluk is een steeds grotere prioriteit voor medewerkers. Wanneer werk vooral een energievreter is, kun je spreken van geen of minder werkgeluk. Je ervaart wél werkgeluk als je iets doet waar je voldoening uit haalt en energie van krijgt. Andere belangrijke factoren die je werkgeluk bepalen zijn: je thuis voelen bij een organisatie en je verbonden voelen met collega’s die je steunen. Verder is het belangrijk om waardering te krijgen voor je werk. Omdat gelukkige medewerkers productiever, gezonder en innovatiever zijn, doen werkgevers doen er goed aan om het werkgeluk van medewerkers te stimuleren. Hoe? Bekijk de onderstaande tips. Stimuleer ontwikkeling Faciliteer de ontwikkeling van medewerkers door te zorgen voor een omgeving waarin ze trainingen of opleidingen kunnen volgen. Geef medewerkers dus de kans om nieuwe dingen te proberen en zorg voor interne doorgroeikansen. Soms zien medewerkers een kans om hun eigen functie anders in te vullen. Dit is iets […]

Pensioenbenchmark: ruimte om te indexeren zorgt voor herstel vertrouwen

De nieuwe editie van de AWVN-pensioenbenchmark is gepubliceerd. Opvallend is dat de pensioenen in 2023 en 2024 veel hoger zijn geïndexeerd dan in voorgaande jaren. Werknemers en gepensioneerden krijgen hierdoor een hoger pensioen. Volgens de AWVN is dit gekoppeld aan een hersteld vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel. Dat komt goed uit, want Nederland is met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) bezig met een grote pensioenhervorming. Belangrijke benchmark Omdat de ingang van Wtp op 1 juli 2023 betekent dat de laatste jaren van het oude pensioenstelsel zijn aangebroken, is de benchmark van AWVN nu extra relevant. De historische data en nieuwe afspraken verduidelijken wat de arbeidsvoorwaardelijke- en premie effecten van de invoering van de Wtp zijn. Deze informatie is alleen te vinden via het AWVN-pensioendashboard. Hoofdpunten pensioenregelingen De pensioenbenchmark 2024 focust op de volgende punten van pensioenregelingen: Meer vertrouwen Volgens de AWVN is het feit dat er meer geïndexeerd wordt positief. […]

Meer doen met Zelfinspectie

Hoe weet je of je als werkgever voldoet aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken? De zelfinspectietools van de Arbeidsinspectie helpen je daarbij. Je kunt hiermee per onderwerp controleren hoe het met jouw organisatie gaat. Zo kun je op Zelfsinspectie.nl bijvoorbeeld checken of je op de juiste wijze met gevaarlijke stoffen werkt en of je voldoende doet om de werkdruk binnen een organisatie beperkt te houden. Daarnaast zijn er ook zelfinspecties op het gebied van eerlijk werken, ongevalsonderzoeken en gezond en veilig werken. Verschillende stappen Zelfinspectietools bestaan uit meerdere stappen. Het gaat om meerdere vragen die je meestal met een ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden. Is het niet mogelijk om een vraag direct te beantwoorden? Dan kun je hem altijd bewaren voor later. Dat doe je door op de optie ‘nog checken’ te klikken. Na elke stap en na het afronden van alle stappen, zie je een […]

Aanscherping arboregels bij Arbovisie 2040

Het aantal zieken, ongevallen en doden op of door werk neemt nauwelijks af. Daarom wil de overheid het gebruik van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) vergroten, de arboregelgeving makkelijker en duidelijker maken zonder het beschermingsniveau te verminderen, werkgevers financieel prikkelen om meer aan preventie te doen en opdrachtgevers stimuleren hun zzp’ers beter te beschermen. Dat blijkt uit de voortgangsbrief over de Arbovisie 2040 die voormalig minister Van Gennip op 18 juni aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) brengt in kaart welke arbeidsrisico’s er zijn. In het bijbehorende plan van aanpak staat welke maatregelen nodig zijn om die risico’s te minimaliseren. Hoewel het wettelijk verplicht is om een RI&E te hebben, heeft maar 35% van de werkgevers een complete RI&E. Daarom wil het kabinet in december komen met een duidelijker omschrijving van een zogenaamde Start-RI&E voor kleine bedrijven, een betere digitale RI&E-melding en […]

Tijdelijke maatregel WIA-beoordeling per 1 juli 2024

Er zijn achterstanden in de sociaal medische beoordelingen voor een WIA-uitkering. De overheid wil deze terugbrengen. Om de nog forse achterstanden verder te helpen verkleinen komt er een extra maatregel bij. Vanaf 1 juli 2024 wordt er alleen op basis van wat mensen feitelijk verdienen een beoordeling gemaakt van de mate van hun arbeidsongeschiktheid. Dit betreft een tijdelijke maatregel voor de komende 3 jaar. Naar verwachting kunnen hierdoor jaarlijks 3.000 tot 4.000 meer WIA-claimbeoordelingen worden uitgevoerd. Arbeidsongeschikt Wanneer werknemers langdurig arbeidsongeschikt raken, kunnen zij aanspraak maken op een WIA-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt of iemand recht heeft op een uitkering en zo ja, hoe hoog deze moet zijn. Volgens de huidige regels wordt bij werknemers die nog inkomsten uit arbeid hebben zowel een praktische als een theoretische beoordeling (een schatting van wat de werknemer in theorie nog kan verdienen) uitgevoerd. Vervolgens bepaalt de beoordeling met de laagste mate van […]

Het BRAVO-kompas voor vitale medewerkers

Een vitale organisatie met gezonde medewerkers krijg je door de zogenaamde BRAVO-factoren op de juiste manier onder de aandacht te brengen. BRAVO staat voor: Bewegen, stoppen met Roken, stoppen met Alcohol, drugs- en middelengebruik, gezonde Voeding en Ontspanning. Hier horen ook een paar aanverwante onderwerpen bij, zoals mantelzorg, overgang, rouw en slaap. De BRAVO-toolbox is opgesteld voor werkgevers die een gezonde leefstijl van hun werknemers actief willen bevorderen, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Binnen elk thema wordt er stilgestaan bij de potentiële negatieve effecten en worden verschillende tips en tools gedeeld om hier op een positieve wijze mee aan de slag te gaan. B-ewegen Mensen die meer dan gemiddeld bewegen, zijn gezonder, zitten lekkerder in hun vel en verouderen minder snel. En vitale werknemers dragen bij aan een vitaal bedrijf. Stimuleer medewerkers om in beweging te komen door ze eraan te herinneren de trap in plaats van de lift te […]

Vakantiekrachten: waar moet u rekening mee houden?

Kinderen van 15 jaar en jonger mogen niet werken en zijn verplicht om naar school te gaan. Toch zijn er mogelijkheden om minderjarigen in te zetten. Dat gebeurt veel tijdens de zomervakantie. Voor jongeren gelden bijzondere regels. Welke regels moet u in acht nemen voor vakantiekrachten die 15 jaar zijn? Zij mogen geen werk doen dat schadelijk is voor hun gezondheid en hun veiligheid. Dit staat in de wet. Hoewel kinderen jonger dan 16 jaar dus niet mogen werken, zijn er uitzonderingen. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna alle werkzaamheden doen, maar ook voor hen geldt dat naar school gaan voorop staat. 15-jarigen Vakantiekrachten van 15 jaar mogen buiten schooltijd en in de vakanties werken. Zij doen dan zelfstandig licht, niet-industrieel werk. Het uitgangspunt is dan wel dat kinderen van 15 jaar alleen werk mogen doen dat bij hun leeftijd past. Het werk mag geen nadelige gevolgen hebben […]

Wetsvoorstel moet verschil werknemer en zzp’er verkleinen

De verschillen tussen medewerkers in dienst en zelfstandigen wordt binnenkort mogelijk kleiner. Een conceptvoorstel voor de Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (BAZ), dat gepubliceerd is op internetconsultatie.nl, moet daar verandering in brengen. Deze verplicht zzp’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) te hebben. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat zelfstandigen, net als medewerkers in dienst, ook inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt raken. Het is de bedoeling dat de verschillen tussen zzp’ers onderling hierdoor ook kleiner worden. Gelijker speelveld Op dit moment is het voor een zzp’er niet verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Veel freelancers doen dit ook niet omdat ze de verzekeringen te duur vinden, of zich omdat ze zich om andere redenen niet kunnen laten verzekeren op de private markt. De verplichte verzekering tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen kan via de publieke verzekering of door een private verzekering af te sluiten die aan een aantal voorwaarden voldoet. Lees hier […]

Discriminatie moslima’s op de arbeidsmarkt is alledaags

Werkgevers discrimineren moslima’s in alle fasen van het arbeidsproces: bij het solliciteren naar werk of stage, bij sollicitaties, op de werkvloer, en bij promotie. De discriminatie is alledaags en groter wanneer een moslima een hoofddoek draagt. Discriminatie komt voor in alle sectoren, maar is het grootst in de retail, de zakelijke dienstverlening en bij beroepen waar klantcontact nodig is. Dat blijkt uit een studie van de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Micro-agressie De discriminatie uit zich vooral in de vorm van micro-agressie. Dat is een subtiele, vaak niet openlijke manier van ongewenst gedrag in de vorm van pesten, niet duidelijk zichtbaar, soms moeilijk herkenbaar en vaak weggewuifd als iets kleins. Bijvoorbeeld een opmerking maken over het dragen van een hoofddoek. Van de vrouwen met een Turks-Nederlandse achtergrond die een hoofddoek dragen heeft 43% ooit discriminatie op stage of werk ervaren (zonder hoofddoek 38%). Voor Marokkaans-Nederlandse […]

Kantoorclichés waar mensen zich aan ergeren

Veel mensen ergeren zich aan nodeloos ingewikkelde kantoortaal. Voor buitenstaanders is het niet altijd makkelijk om cryptische (vaak Engelse) termen te doorgronden en steeds meer mensen krijgen jeuk van deze holle uitdrukkingen. Zo betekenen een ‘standup’, ‘even zitten’ en ‘een meeting’ eigenlijk hetzelfde: een vergadering. Welke kantoorclichés bestaan er eigenlijk nog meer? Wij zetten er een paar voor je op een rij.

Stuur een e-mail

Bel mij: