Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Maak gebruik van SLIM-subsidie

MKB-ondernemers, zzp’ers én grotere bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector kunnen dankzij de SLIM-subsidie in 2024 weer investeren in scholing. Hier is in totaal € 47,2 miljoen door de overheid beschikbaar voor gesteld. Door te investeren in de opleiding en ontwikkeling van het personeel, blijven werkgevers aantrekkelijk op de huidige krappe arbeidsmarkt en kunnen organisaties makkelijker meebewegen met veranderingen. Bovendien werken werknemers op deze manier aan hun duurzame inzetbaarheid. Zoek daarom als medewerker uit wat de mogelijkheden zijn? Waarvoor kun je de SLIM-subsidie gebruiken? SLIM-subsidie: wat is het? SLIM staat voor Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Met het subsidiegeld van de SLIM-regeling kunnen ondernemers bijvoorbeeld investeren in een bedrijfsacademie of een ontwikkelingsplan. Wil je als werknemer weten of je gebruik kunt maken van een SLIM-subsidie? Praat met de werkgever en check wat de mogelijkheden zijn.   Waarom is de SLIM-subsidieregeling er? In de praktijk investeren ondernemers in het mkb […]

Kritiek op wetsvoorstel gelijke kansen bij sollicitaties

Praktische tools Volgens werkgeversorganisaties is het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie te bureaucratisch. Bij monde van de AWVN zeggen ze dat de nadruk te veel ligt op het uitschrijven van procedures en toezicht achteraf. Liever willen de werkgevers investeren in trainingen voor leidinggevenden over objectief werven en selecteren en gebruikmaken van bestaande tools, zoals de NVP Sollicitatiecode, de handreiking gelijke beloning en de tools van diversiteitopdewerkvloer.nl. Dat zou voldoende moeten zijn. Wetsvoorstel gelijke kansen bij sollicitaties Volgens de Wet toezicht gelijke kansen moeten werkgevers met 25 of meer werknemers hun werkwijze om discriminatie te voorkomen schriftelijk vastleggen. Ook intermediairs (denk daarbij aan uitzendbureaus en payrollbedrijven) moeten een vastgelegde werkwijze doorlopen. Dit geldt ook voor buitenlandse werkgevers en intermediairs die actief zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. De invoering van de wet staat gepland voor medio 2024.

Functionaris Gegevensbescherming kan niet altijd onafhankelijk werken

Uit een groot Europees onderzoek van de European Data Protection Board (EDPB) naar de positie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) blijkt dat belangenverstrengeling soms op de loer ligt. Dat is vooral het geval als de FG deze taak met een andere functie combineert. Maar er is meer aan de hand. Functionaris gegevensbescherming De functionaris gegevensbescherming is een relatief nieuwe onafhankelijk functie in Nederland. Een FG houdt binnen een organisatie in de gaten of de privacywetgeving op de juiste manier wordt toegepast en nageleefd. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 10.000 FG’s. Sommige organisaties zijn verplicht om een FG aan te stellen en die aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Extra taken De meerderheid van de FG’s zegt de vaardigheden en kennis te hebben die nodig zijn om hun taak te vervullen. Deze taken zijn duidelijk omschreven binnen de organisatie. Ze zeggen ook meestal voldoende informatie en budget […]

Werknemers laten jaarlijks meer dan 1,5 miljard aan opleidingsbudget liggen

Nederlandse werknemers laten gezamenlijk jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget liggen. Hoewel werkgevers volop opleidingsbudgetten beschikbaar stellen, wordt slechts 55 procent van het totaalbedrag door werknemers gebruikt. En dit blijft een paar jaar liggen, voordat het terug de bedrijfskas in gaat. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar het opleidingsbeleid van Nederlandse werkgevers. Weinig aandacht voor opleidingsbudget door werkdruk Hoe kan dit gebeuren? Volgens Eefje Brul van AWVN is tijdsgebrek door werkdruk de grootste boosdoener. Hierdoor wordt er te weinig onderzocht welke opleidingen interessant zijn en worden werknemers te weinig gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen. Verder vinden werknemers het volgens Brul moeilijk om een specifieke opleiding of richting te kiezen. Werkgevers en leidinggevenden kunnen hier verandering in brengen door bij te springen en een adviserende rol te spelen. Zij weten immers welke veranderingen eraan komen in een organisatie en hoe werknemers hier een positieve bijdrage aan […]

Raad voor de rechtspraak kritisch op wetsvoorstel zieke werknemers

De Raad voor de Rechtspraak heeft forse kritiek op het wetsvoorstel waarbij kleine en middelgrote werkgevers voortaan al na één jaar langdurig zieke werknemers mogen vervangen. Deze werkgevers zijn veel eerder gebaat bij een verkorting van de loondoorbetalingsplicht (van twee naar een jaar), dan bij duidelijkheid van snellere vervanging. Ook ziet de Raad geen enkel voordeel voor de werknemers. Dat staat in een advies van de Raad voor de Rechtspraak van 8 januari 2024. De Raad beoordeelt of nieuwe wetten juridisch uitvoerbaar zijn en niet leiden tot veel rechtszaken. En dat laatste verwacht de Raad juist wel: veel conflicten tussen werkgever en werknemer over de re-integratie-inspanningen van de werkgever die een vroeg verzoek doet tot afsluiting van het eerste spoor, wat niet bijdraagt aan een succesvolle re-integratie. De Raad voorziet dat veel van dit soort conflicten leiden tot complexe gerechtelijke procedures. Daarom adviseert de Raad het huidige wetsvoorstel niet zo […]

Kabinet wil schijnzelfstandigheid in zorg en welzijn aanpakken

Het aantal (schijn)zelfstandigen in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang en de cultuursector is de afgelopen jaren enorm gestegen. Dit leidt tot kwaliteitsrisico’s, stijgende zzp-kosten en toenemende werkdruk voor de gewone werknemers, die de roostergaten moeten opvullen die de zzp’ers niet willen. Het kabinet wil daarom meer gewone arbeidscontracten en schijnzelfstandigheid stevig aanpakken. Dat staat in een brief van de minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer van 24 januari 2024. Schijnzelfstandigheid beëindigen Het moet aantrekkelijker worden om in loondienst te werken en niet meer als zzp’er. Dat kan door werknemers voorrang te geven bij inroostering, en de gaten op te laten vullen door zzp’ers. Of – als er toch iemand ingehuurd moet worden – gebruik te maken van regionale flexpools. Tot slot zouden medewerkers die overwegen zzp’er te worden met betere voorlichting bewust gemaakt moeten worden van de risico’s en verantwoordelijkheden die horen bij het zelfstandig ondernemerschap. Het […]

7 werktrends voor 2024

Welke HR-trends komen er in 2024 op jouw organisatie en medewerkers af en hoe speel je hierop in? We hebben zeven werktrends op een rij gezet. Bron: Performa uitgeverij

Omgaan met datalekken

Veel organisaties krijgen wel een keer te maken met een datalek. Dat is regelmatig in het nieuws. Denk bijvoorbeeld aan de recente datalek van privégegevens van KLM-klanten, waarbij telefoonnummers, e-mailadressen en in sommige gevallen ook paspoortgegevens, eenvoudig binnen te halen waren door onbevoegden. Ook de NS, VodafoneZiggo en ArboNed werden het afgelopen jaar getroffen. Actie ondernemenBij een datalek komen persoonlijke gegevens van vaak grote groepen mensen in de verkeerde handen. Het gaat meestal om een gerichte aanval van cybercriminelen die een kwetsbaarheid hebben gevonden in de digitale beveiliging van organisaties. Datalekken kunnen ook intern ontstaan, als medewerkers bijvoorbeeld onzorgvuldig omgaan met de beveiliging van bepaalde gegevens. Organisaties zijn sinds 2016 verplicht om een melding te maken van een datalek. Om de schade voor slachtoffers zo beperkt mogelijk te houden, is het belangrijk dat organisaties direct actie ondernemen als ze een datalek hebben. Datalekken kunnen namelijk grote gevolgen hebben, zoals identiteitsfraude. […]

Historisch hoge stijging cao-lonen in 2023

In het cao-overleg ligt de nadruk steeds meer op de korte termijn en is er minder aandacht voor langetermijnafspraken. De nadruk van de vakbonden op het maken van loonafspraken zet investeringen onder druk. En dit gaat ook ten koste van investeringen in medewerkers. ‘Vooral het gebrek aan aandacht voor groei van de arbeidsproductiviteit zal op termijn ten koste gaan van de kracht van de economie’, schrijft werkgeversvereniging AWVN in haar eindevaluatie van het cao-jaar 2023. Deze is op 28 december is gepubliceerd met als titel ‘De lange termijn is zoek’. Hoge loonafsprakenDe hoge inflatie en de wens om de koopkracht van werknemers op het oorspronkelijke niveau te houden leidde vanaf begin 2022 tot een sterke focus van de vakbonden op loonsverhogingen. Voeg hier het aanhoudende personeelstekort aan toe, en je begrijpt waarom er zoveel arbeidsvoorwaardenonderhandelingen waren, met historisch hoge loonafspraken als gevolg. De gemiddelde collectieve loongroei is met 7,1% in […]

Dit verandert er in 2024

Elk jaar veranderen er arbeidsvoorwaarden en komen er nieuwe plichten bij voor organisaties om medewerkers veiliger en gezonder te laten werken. Ook per 1 januari verandert er veel. De onbelaste kilometervergoeding en de thuiswerkvergoeding gaan omhoog. Het wordt makkelijker een OV-jaarkaart onbelast te vergoeden. Voor het eerst komt er een minimumuurloon, met verstrekkende gevolgen voor de onderste loonschalen bij organisaties met een 40-urige werkweek. Er zijn heel veel meer veranderingen op til, maar die moeten nog in wetgeving worden omgezet en die zijn ook afhankelijk van een nieuw regeerakkoord. We zetten alles even op een rij voor de HR-professional. VeranderingenDit verandert er in ieder geval in 2024, en meestal met ingang van 1 januari: Cursus Actualiteiten arbeidsrecht Het arbeidsrecht verandert continu. Van jou wordt verwacht dat je op de hoogte blijft en het arbeidsrecht in de dagelijkse HR-praktijk kunt toepassen. Meer weten over arbeidsrecht? Schrijf je in voor deze cursus.

Stuur een e-mail

Bel mij: