Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Aandachtspunten RI&E en corona

De RI&E gaat over gezond en veilig werken. De risico-inventarisatie moet actueel zijn. Ook de risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus moet daarom bij veel organisaties een plek krijgen in de RI&E. Veel organisaties werken met speciale corona-protocollen. Maak de link met de RI&E. Maar ook thuiswerken dat sinds corona enorm is toegenomen, zou een plek moeten krijgen in de RI&E als er sprake is van  gezondheidsrisico’s. Nieuwe risico’s Corona zorgt ervoor dat er soms anders wordt gewerkt. Als er aanpassingen worden doorgevoerd in werkplekken en werkprocessen heeft dit effecten op de RI&E en het plan van aanpak. Bepaalde risico’s kunnen momenteel verminderd zijn, doordat er minder mensen op de werkplek zijn, of doordat bepaalde werkzaamheden minder worden uitgevoerd. Er kunnen ook nieuwe risico’s ontstaan als gevolg van wijzigingen, bijvoorbeeld doordat medewerkers alleen werken of minder ruimte hebben om te werken. De RI&E en corona In de risico-inventarisatie […]

Checklist werknemer uit dienst

Als HR-professional is het belangrijk goed voor ogen te hebben wat de procedure is als een werknemer uit dienst gaat. Nadat een werknemer zijn ontslag genomen heeft, of ontslagen is, moet u nog allerlei zaken regelen. Bijvoorbeeld het uitkeren van het laatste loon, inclusief het resterende vakantiegeld, het actualiseren van de administratie en het organiseren van een eventueel afscheid. In deze checklist staat waar u rekening mee moet houden als een werknemer de organisatie verlaat. De opzegtermijn U hebt in de eerste plaats te maken met de opzegtermijn. Wanneer kan de werknemer uit dienst. Let op, de opzegtermijn hangt af van de lengte van het dienstverband. Bij een dienstverband tot 5 jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand. Is de duur van het dienstverband tussen de 5 en 10  jaar, dan is er sprake van een termijn van 2 maanden. Bij een dienstverband van 10 tot 15 jaar is de […]

Verborgen burn-outs zijn een tikkende tijdbom

“Uitval dreigt voor ruim vier miljoen werkende Nederlanders”. Dat zegt Theo Immers, de voorzitter van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB). Theo Immers baseert zijn voorspellingen voor de werkende Nederlanders op onderzoek volgens de Vitality Mind Challenge (VMC) methode. “De VMC is geen enquête-onderzoek, maar een testonderzoek”, benadrukt Immers en dat is belangrijk omdat, in tegenstelling tot enquêtes, deze testmethode een belangrijke voorspellende waarde heeft. De VMC registreert namelijk niet alleen de reeds waarneembare symptomen van een burn-out; ook de indicatoren die wijzen op een aankomende burn-out worden gemeten en in de onderzoeksresultaten meegenomen. Baanonzekerheid Volgens het NCPSB-onderzoek zijn er twee dominante oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van de huidige stresscrisis onder werkenden. Dat zijn de thuiswerksituatie en de baanonzekerheid. Baanonzekerheid leidt bovendien ook nog eens tot stressverhogend gedrag. “Baanonzekerheid stelt de werknemer voor een duivels dilemma”, zegt Immers. “Voor diens eigen welzijn zou die zijn […]

Hulp bij de bedrijfshulpverlening

Ieder jaar overlijden er in Nederland zo’n 50 tot 70 werknemers als gevolg van een ongeval op hun werk. Daarnaast krijgen duizenden werknemers te maken met andere, maar soms toch zeer ingrijpende ongevallen. Dit kan van alles zijn zoals kleine en grote branden, ongelukken met gevaarlijke machines, blikseminslag, aanraking met giftige stoffen of een aanrijding. Bedrijfshulpverlening De werkgever is verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en bezoekers van uw organisatie. Dit schrijft de ARBO-wet voor. U moet voor bedrijfshulpverlening (BHV) zorgen als er een andere gevaarlijke situatie is. Er zijn daarom voldoende BHV-ers nodig om hun collega’s te hulp te schieten bij calamiteiten op de werkvloer. Zij kunnen mogelijk het verschil maken tussen leven en dood. Zij moeten daarom getraind zijn om de hulpverlening goed te kunnen doen. Hulp De SER en de Stichting van de Arbeid hebben een handreiking laten maken over de BHV. Deze […]

Stuur een e-mail

Bel mij: