Vakantiekrachten: waar moet u rekening mee houden?

Kinderen van 15 jaar en jonger mogen niet werken en zijn verplicht om naar school te gaan. Toch zijn er mogelijkheden om minderjarigen in te zetten. Dat gebeurt veel tijdens de zomervakantie. Voor jongeren gelden bijzondere regels. Welke regels moet u in acht nemen voor vakantiekrachten die 15 jaar zijn? Zij mogen geen werk doen […]

Verplichte informatie over ontslagprocedure

Als een medewerker in dienst komt dan staan de afspraken en voorwaarden in de arbeidsovereenkomst. Werkgevers moeten vanaf 1 augustus 2022 werknemers ook informatie verstrekken over de ontslagprocedure. Dit moeten zij doen als de werknemers in dienst treden. De Tweede Kamer vroeg de minister hoe uitvoerig dit moet gebeuren. Minister Van Gennip van het Ministerie […]

Meer eisen aan de RI&E vanaf 1 juli 2022

Vrijwel alle organisaties moeten een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van aanpak hebben. De RI&E is verplicht wanneer organisaties medewerkers in dienst hebben. Vanaf 1 juli 2022 worden er strengere eisen gesteld aan de RI&E. Dat komt doordat organisaties lang niet altijd een goede inventarisatie en evaluatie hebben van de arbeidsrisico’s in de organisatie. […]

Meer maatwerk nodig voor wettelijk rouwverlof

Er komt voorlopig nog geen specifieke wettelijke regeling voor rouwverlof, die uitgebreider is dan het huidige calamiteitenverlof. Er is wel een aanbeveling uit het onderzoek naar rouw en werk, opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze is op 30 maart 2022 doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Minister Van Gennip van […]

Weinig gebruik van de Regeling voor vervroegd uittreden

In 2021 hebben maar 5.101 werknemers gebruik gemaakt van de Regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Ondanks dat in cao’s voor ongeveer 2.5 miljoen werknemers afspraken zijn gemaakt om vervroegd met pensioen te gaan, maken niet veel werknemers van de regeling gebruik. Dat is verrassend. Dit komt, omdat de regeling niet voor iedereen financieel haalbaar is. Ook zijn […]

Cao-verhogingen steeds vaker met minimumbedrag

Er zijn inmiddels 30 bedrijfstakcao’s – een kwart van het totaal – afgesloten met een nieuw soort loonafspraak. Niet langer krijgt iedereen er een vast percentage bij, maar er geldt ook een minimumbedrag aan loonsverhoging. Dat is in het voordeel van de werknemers die in de lagere loonschalen zitten: als het percentage leidt tot een […]

Registratie CO2-uitstoot zakelijk verkeer

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties een norm opgelegd kunnen krijgen om hun woon-werk en zakelijke verkeer schoner te maken. Het doel is de reductie van de CO2-uitstoot. Vanaf 2023 moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren. Organisaties moeten de komende jaren gegevens aanleveren over […]

Het aantal faillissementen stijgt

Het aantal faillissementen is al sinds het begin van de coronacrisis historisch klein, maar het begint wel te stijgen. In de eerste 3 maanden van dit jaar gingen er 488 Nederlandse bedrijven of onderdelen van een bedrijf failliet. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kreeg daarvan 44 procent in de tweede helft van […]

Volop ongewenst gedrag op de werkvloer

Uit de Nationale enquête arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS blijkt dat vorig jaar bijna een kwart van alle werknemers geconfronteerd werd met grensoverschrijdend gedrag door externen. Dat zijn bijvoorbeeld klanten, bezoekers, passagiers, leerlingen en patiënten. Bijna 13% kreeg te maken met grensoverschrijdend gedrag door internen (collega’s en leidinggevenden). Dat is een lichte groei ten […]

Veel werkgevers bereid tot compensatie brandstofkosten

De brandstofprijzen reizen de pan uit. Veel medewerkers hebben hier last van. Bijna de helft van de werkgevers geeft aan dat zij vanwege de hoge brandstofkosten overwegen hun mobiliteitsregeling aan te passen of hebben dat al gedaan. Ook zijn 2 op de 3 werkgevers bereid om een hogere kilometervergoeding te betalen mits de fiscale regels […]